Sørnett

Dramatiske konsekvenser

For øyeblikket er det ikke mangel på drivstoff hos bensinstasjonene, men fortsetter streiken kan situasjonen fort snu. Foto: Christine Wergeland

For øyeblikket er det ikke mangel på drivstoff hos bensinstasjonene, men fortsetter streiken kan situasjonen fort snu. Foto: Christine Wergeland

Uten drivstoff vil ikke drosjene kunne utføre viktige transportoppdrag.

Publisert:

Bente Stokkeland er fylkesleder i Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder, og forteller at en eventuell bensinmangel vil være kritisk for drosjenæringen og kundene deres.

Viktige oppdrag

Drosjene utfører mange viktige transportoppdrag de er nødt til å kunne gjennomføre.

- Vi utfører transportoppdrag for både helseforetak, kommuner, fylkeskommuner og det private markedet, sier Bente Stokkeland.

Uten drivstoff vil drosjene miste muligheten til å tilby tjeneste de vanligvis tilbyr.

- Uten drosjen mister mange pasienter muligheten til å komme til lege og  livsviktig behandling ved sykehus. Det vil gripe direkte inn i en pasients helse, forklarer Stokkeland.

Forventer dispensasjon
Stokkeland forteller videre at hun mener politikerne må vise forståelse ved en eventuell bensinkrise.

- Bekymringen fra vår side er ringvirkningen for kundene hvis taxi-Norge stopper, noe som forutsetter at også politikerne har full forståelse for at det ikke må skje. Derfor forventer vi umiddelbare tiltak/dispensasjoner hvis næringen skulle bli rammet, sier hun.

Videre forteller Stokkeland at de forventer å bli behandlet på samme måte som kollektivtrafikken.

- Vi forventer at vår næring, som er en del av kollektivtrafikken, vil bli behandlet på samme måte som annen kollektivtrafikk, dvs. at vi kommer inn under en dispensasjonsordning med tillatelse til å fylle drivstoff.

Dramatiske konsekvenser
Det er tydelig at Stokkeland ikke ser frem til en eventuell bensinkrise, og at denne vil kunne skape store problemer for næringen.

- En tenkt situasjon uten drivstofftilgang betyr at når tanken er tom blir det full stans i persontransport med drosje. Det vil få dramatiske konsekvenser for store deler av samfunnet, avslutter hun.