Sørnett

Dramatiske konsekvenser

For øyeblikket er det ikke mangel på drivstoff hos bensinstasjonene, men fortsetter streiken kan situasjonen fort snu. Foto: Christine Wergeland

For øyeblikket er det ikke mangel på drivstoff hos bensinstasjonene, men fortsetter streiken kan situasjonen fort snu. Foto: Christine Wergeland

Uten drivstoff vil ikke drosjene kunne utføre viktige transportoppdrag.

Publisert:

Bente Stokkeland er fylkesleder i Norges Taxiforbund avdeling Vest-Agder, og forteller at en eventuell bensinmangel vil være kritisk for drosjenæringen og kundene deres.

Viktige oppdrag

Drosjene utfører mange viktige transportoppdrag de er nødt til å kunne gjennomføre.

- Vi utfører transportoppdrag for både helseforetak, kommuner, fylkeskommuner og det private markedet, sier Bente Stokkeland.

Uten drivstoff vil drosjene miste muligheten til å tilby tjeneste de vanligvis tilbyr.

- Uten drosjen mister mange pasienter muligheten til å komme til lege og  livsviktig behandling ved sykehus. Det vil gripe direkte inn i en pasients helse, forklarer Stokkeland.

Forventer dispensasjon
Stokkeland forteller videre at hun mener politikerne må vise forståelse ved en eventuell bensinkrise.

- Bekymringen fra vår side er ringvirkningen for kundene hvis taxi-Norge stopper, noe som forutsetter at også politikerne har full forståelse for at det ikke må skje. Derfor forventer vi umiddelbare tiltak/dispensasjoner hvis næringen skulle bli rammet, sier hun.

Videre forteller Stokkeland at de forventer å bli behandlet på samme måte som kollektivtrafikken.

- Vi forventer at vår næring, som er en del av kollektivtrafikken, vil bli behandlet på samme måte som annen kollektivtrafikk, dvs. at vi kommer inn under en dispensasjonsordning med tillatelse til å fylle drivstoff.

Dramatiske konsekvenser
Det er tydelig at Stokkeland ikke ser frem til en eventuell bensinkrise, og at denne vil kunne skape store problemer for næringen.

- En tenkt situasjon uten drivstofftilgang betyr at når tanken er tom blir det full stans i persontransport med drosje. Det vil få dramatiske konsekvenser for store deler av samfunnet, avslutter hun.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.