Sørnett

- Du må kjenne de religiøse offsidene.

FOTO: Trefoldighet Menighet

FOTO: Trefoldighet Menighet

Det er ingen hemmelighet at religion er utfordrende. Journalist i Fædrelandsvennen Bjørn Markussen forteller at man må kjenne reglene innenfor religion, på samme måte som man må vite hva regelen for offside er i fotballens verden.

Publisert:

I 2012 ansatte Fædrelandsvennen sin første religions- og livssynsjournalist Bjørn Markussen. Siden den tid har han jobbet mye med religion og livssyn. Han mener interesse er et nøkkelord når man jobber rundt dette temaet.

- Det hjelper jo at jeg er interessert i det tema.
Det er alltid en fordel å jobbe med det man er interessert i. Du trår jo inn i det som for mange er det helligste, noe som vil si at det er sterke følelser knyttet til tema. De som er opptatt av religiøsitet har ofte et engasjement. Det er et følsom område, så det gjør det spennende og det stilles store krav til språk og det å være presis, forteller Markussen.

Det er kjent at dekningen av religion og livssyn i mediene er relativt liten i forhold til mange andre ting. Markussen sier selv at å finne stoff ikke er noe problem, selv om dekningen er liten.

- Nå har jo Fædrelandsvennen valgt at jeg skal gjøre større dykk enn på det daglige. Når jeg fra dag til dag dekket homofilistriden i Den norske kirke så kunne det jo være at det ble en sak i døgnet, men ellers har jeg jobbet med saker hvor folk ønsker at jeg skal dykke dypere, og da tar det selvfølgelig lenger tid. Jeg synes det er mye saker å ta av, så jeg får litt dårlig samvittighet for alt jeg ikke klarer å dekke. Det er ikke noe problem å finne et årsverk ved å dekke ting som skjer innenfor det religiøse her på Sørlandet. Det handler mye om hva vi går inn i. Når jeg prioriterer så prioriterer jeg jo ting som jeg da opplever at det kan være noe spenning rundt.
Et eksempel er hvordan man dekker fotballkamper. I forhold dekker man lite av den religiøse aktiviteten, mener han.

Likevel mener Markussen at det er mer livssynsstoff nå enn det var for 6-7 år siden, noe som er motsatt av hva Vårt Land journalist Arne Guttormsen mener.

Les også: http://sornett.no/arkiv/183300

- Min opplevelse er at fra jeg begynte med dette området så har flere medier begynt. Det skjedde noe samtidig fra jeg begynte med dette. VG fikk mer livssynsstoff. Jeg vil nok mene at mediene har mer livssynsstoff nå enn de hadde bare for 6-7 år siden, men det har ikke vært noe prioritert område i norsk media, forteller Markussen.

[img183177_2RM]

Når man skriver om religion kan en møte på noen utfordringer. Kunnskap er noe som verdsettes høyt, og du kan fort slite om du ikke helt vet hva du snakker om.

- Utfordringen er at det er et bredt felt. Det å være kompetent nok er egentlig utfordringen. Å vite noe om forskjellene på religionene. De folkene du møter innenfor et religiøst felt er eksperter på det, så hvis de opplever at du ikke er kompetent så sliter du. Mange synes jo ellers at det er bra at vi journalister bryr oss om det de synes er viktig. Vi som journalister graver jo også i en del ting som de ikke har så lyst til at skal komme ut. Da er ikke religiøse annerledes enn idrettsledere for eksempel, mener Markussen.

Han tilføyer også at man må være i stand til å formidle hva som skjer basert på kunnskapen du har.

- For å bruke fotballene som parallell. Du vil jo ikke sende et menneske som ikke er fotballinteressert, som for eksempel ikke vet hva offside er ut for å dekke en fotballkamp. På samme måte må du kjenne de religiøse offsidene. Hvis ikke så er du ikke i stand til å formidle hva som skjer og du er ikke i stand til å stille mennesker til ansvar for hva de gjør, konstaterer han.

[img183177_3RM]

Selv om mediene har skrevet mer om religion og livssyn de siste årene, mener Markussen at norske medier har mye å gå på.

- Jeg tror at mediene har mye å gå på når det gjelder å tilegne seg kompetanse sånn at de kan dekke felt som er viktig. Det er viktig for både hvordan mennesker har det, men også i et multireligiøst samfunn hvor religion er en av de tingene som ofte omtales som årsak til at det er vanskelig for mennesker å leve sammen.Da har mediene en oppgave å gjøre folk klokere om hva det handler om, og da er trikset å få noen til å bli gode på det feltet akkurat som når vi satser på andre felt som miljø eller om vi satser på fylkeskommunen, sier han.

For fremtidige religions- og livssynsjournalister og medier har en noen klare råd for hvordan man kan jobbe best mulig.

- Skaff deg et kildenett, komme i nærheten av de som har makt på dette området. Bli kjent med mennesker som deltar aktivt i religiøst virksomhet, men som kanskje kan stille noen spørsmål til hvordan trossamfunnet drives, sier Markussen.