Sørnett

En titt i krystallkulen

Marianne Tønnessen med Sørlandet i krystallkulen. FOTO: Mats Myredal Thorsen

Marianne Tønnessen med Sørlandet i krystallkulen. FOTO: Mats Myredal Thorsen

Bynære områder får størst befolkningsvekst i fremtidens Agder.

Publisert:

- Mine tre hovedbudskap til Agder er befolkningsvekst, sentralisering og det at vi ikke har noen fasit, forteller seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå (SSB), Marianne Tønnessen.

På årets Agderkonferanse lyttet mange politikere og næringslivsledere oppmerksomt til Tønnessens analyser av hvordan befolkningen i Agder vil utvikle frem mot 2040.

[img123256_2RS]

- Nå er det er høye fødselsrater, men lav forventet levealder i Agder, sa Tønnessen fra scenen i Kilden kulturhus.

100.000 i 2025

Befolkningsanalytikeren forholder seg vanligvis tilstatistikk på hva som er eller har vært, og er nøye på å påpeke at hun ikke sitter på sikre tall om fremtiden.

Når hun likevel gnikket litt på krystallkulen torsdag, kunne hun spå at Kristiansand kan glede seg over å passere 100.000 innbyggere i 2025, ett år før arendalittene når 50.000. Da har ikke SSB tatt hensyn til eventuele kommunesammenslåinger, og Tønnessen tror heller ikke dette vil gjøre store utslag.

- Jeg tror ikke eventuelle kommunesammenslåinger vil bety noe for befolkningsutviklingen, sier hun.

Vekst i distriktene

Selv om byområdene, og spesielt Kristiansandsområdet, skal vokse mest, vil ikke distriktene oppleve tilbakegang.

- Vi forventer ingen distriktsfall, og er positive på distriktskommunenes vegne, sier Tønnessen.

Når Sørnetts reporter spør hvorfor det er høyere fødselstall, men lavere levealder i Agder sammenlignet med resten av landet, går ikke den erfarne befolkningsforskeren på limpinnen.

- Jeg tror nok ikke jeg som statistiker kan spekulere om slikt, smiler hun.