Sørnett

En vandring i sinnet ved hjelp av lydfrekvenser

Signe viser frem Gaia, en cd som forbedrer kreativitet og fokus. Foto: Andreas Guthe.

Signe viser frem Gaia, en cd som forbedrer kreativitet og fokus. Foto: Andreas Guthe.

Kristiansanderen Signe klepp har en ganske uvanlig interesse og hobby. Hun driver nemlig med noe som kalles Hemi-Sync. Et lydverktøy som kan forårsake ut av kroppen opplevelser.

Publisert:

– Egentlig begynte det hele med døden. Det er liksom en Skillelinje her i livet. Hva er døden, og hva representerer den?

Det store spørsmålet

Når Signes mor døde av kreft satt hun igjen med mange spørsmål. Er det bare slik at man slår av lyset og så er alt slutt? Hun sa seg ikke fornøyd med den forklaringen og begynte å se til andre forklaringer.

– Når vi ikke vet selv, kan vi like godt tro noe hyggeligere.

Hun begynner å lese bøker som omhandler litt mer alternative syn på livet enn det som er vanlig på søken etter svar. Blant annet bøker av den amerikanske skuespillerinnen Shirley MacLaine og den amerikanske forfatteren James Redfield.

– Jeg leste mye forskjellig, også dukket det opp en fellesnevner flere ganger i referansene til det jeg leste. Robert Monroe stod det, i tillegg til en adresse.

Hun sender et brev til adressen for å finne ut hva dette er for noe og får et veldig hyggelig svar tilbake.

– De fortalte at det var en mann i Amerika som hadde skrevet masse bøker, og hadde et institutt der man kunne gå på kurs. Jeg kjøpte bøkene hans og synes dette var svært fascinerende.

Som den spontane personen Signe er drar hun på kurs til Amerika. Her ankommer hun The Monroe Institute.

– Det var en unik måte å forstå sinnets virkelighet på.

Lydverktøyet

The Monroe institute er et institutt stiftet av Robert Monroe. Han fant opp et helt spesielt lydverktøy som tas i bruk på instituttet. Her ligger man i et mørkt og stille rom med hodetelefoner stilt inn på en bestemt lydfrekvens.

(Signe forklarer hvordan Hemi-Sync fungerer).

Det er her den store hemmeligheten ligger. Frekvensen er litt høyere på det ene øret enn det andre. Det er nettopp dette som trigger hjernen til å skape sin helt egen frekvens som utgjør forskjellen på de to frekvensene fra hodetelefonene. Dette kalles Hemi-Sync og er en prosess som stimulerer hjernen til å fungere på en helt ny måte.

[img157818_2RS]

Hemi-Sync kan fungere på flere psykiske plan og brukes som ett forbedrende hjelpemiddel til alt fra dyp konsentrasjon, bedre læringsevne, forbedret søvn og lignende.

Det kan også forårsake ut av kroppen opplevelser.

– Det var en unik måte å forstå sinnets virkelighet på. Det ligger ting inni oss som vi ikke kan ta og føle på, og ved bruk av lydverktøyet kan man utforske dette på en helt ny måte.

[img157818_3LM]

De ulike fokusnivåene

Robert Monroe samlet ulike psykiske stadier innenfor betegnelsen fokusnivåer. Mange kan kanskje koble dette opp mot ulike religioner, men dette var noe Monroe ikke ønsket noe forbindelse med.

– Det hele starter med fokus C1, det er å være i en helt vanlig våken tilstand. Deretter har vi blant annet et fokusnivå som heter F10, «mind awake, body asleep». Dette kan sikker mange relatere seg til. Kanskje du har en venn som snorker, men når du forteller han at han har sovet benekter han dette. Sinnet er våkent, men kroppen sover. På instituttet ble vi invitert inn til å kunne praktisere dette.

– Lenger opp i nivåene finner vi fokus 23. Her finner vi de som er døde, men som ikke vet at de er det. Det er de vi kaller spøkelser. De henger fast i noe sterkt følelsesmessig. Det kan være alt fra et skipsforlis til et bilkræsj eller skudd-drama. Ting som folk ikke kan forberede seg på og blir hengende igjen.

– I fokus 23 har jeg vært og truffet sjeler som henger fast. På et kurs som heter lifeline var hensikten å få oppmerksomheten til de som hang fast i fokus 23 for å gi de et valg om å være med videre opp i fokusnivåene. Det føles veldig meningsfullt.

Avist tross gode resultater på sykehuset

[img157818_4RM]

Signe har tatt i bruk Hemi-Sync på rehabiliterings sykehuset på Kongsgård i Kristiansand. Hun hadde en forskningsgruppe som tok i bruk lydverktøyet i en periode på tre måneder.

– Jeg tok i bruk Hemi-Sync på en gruppe pasienter med hjerneskade. Det resulterte i positive resultater fri for bivirkninger.

Flere av pasientene var veldig urolige og slet med konsentrasjonsvansker og lignende. Etter tre måneder med aktiv bruk av Hemi-Sync hadde de greid å roe seg ned betraktelig og kunne fortsette å leve vanlige liv.

Tross de gode resultatene ble ikke metoden videreført.

– Den vanlige medisinske måten å gjøre ting på er veldig firkantet i norske sykehus. Det må nok være noen som virkelig må gå foran for å få dette gjennom.

Avatar

Signe driver også med noe som kalles Avatar. Det handler om å utvikle sin egen virkelighetsoppfatning.

– Man skaper sin egen virkelighet først, og så erfarer du den etterpå.

Mer om det kan du lese HER.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand