Sørnett

Ernæringstilbudet i barnehager avgjøres i dag

Eva Hauger Gjersvold, kommunalsjef barnehage. Foto: Privat

Eva Hauger Gjersvold, kommunalsjef barnehage. Foto: Privat

Saken blir tatt opp i bystyret onsdag ettermiddag, og utfallet kan få konsekvenser for alle kommunale barnehager.

Publisert:

Saken har blitt gjennomgått i oppvekstutvalget, bystyret og formannskapet. En endelig avgjørelse kommer i ettermiddag, 18. mai

Det kommer frem i sakspapirene at grunnbemanningen ønsker mere tid med barna, og at mye av tiden går til matlaging.

- Det er viktig å ha en tilstrekkelig nærhet til barna, for å forebygge, fange opp og være tilstede, sier Eva Hauger Gjersvold, kommunalsjef for barnehager.

Selv om det er flere forslag til ulike løsninger, ønsker kommunen å ha matservering to ganger per uke, med de samme rammene og foreldrebetaling som de har idag.

Ved å ansette en ekstern kjøkkenhjelp vil de ansatte i barnehagene få mer tid med barna.

- Det betyr ikke at vi ikke skal lage mat med barna lenger, men det er rett og slett en styrking av bemanningen, forteller Hauger Gjersvold.

Tiltakene gjelder kun for de kommunale barnehagene.

- Kan det være noen som blir misfornøyd?

- Ja det tenker jeg absolutt, særlig foresatte dersom det blir til at barna må ha med matbokser.

- FUB (Foreldreutvalget for barnehager, journ.anm.) ønsker matservering hver dag. De har også deltatt på møtene og gitt sin stemme i saken, forteller Hauger Gjersvold.

Saken blir avgjort i dag i bystyret. Ronny Myrene er styremedlem og medieansvarlig i foreldreutvalget for barnehager. De ønsker en kjøkkenressurs som skal ta seg av matlagingen i de kommunale barnehagene.

[img233734_2LF]

- Vi har testet dette ut i Søgne tidligere, og det var helt fantastisk.

Nå gjenstår det å se hva politkerne i kommunen bestemmer seg for, men vi har inntrykk av at de fleste partiene er positive til forslaget, forteller Myrene.

Han trekker også frem at det er et stort miljøperspektiv, og at når barn har med seg nistepakker blir det mer matsvinn.

- Når mat serveres, spiser barna mye mer og variert. Det kan ansatte og vi foreldre bekrefte, fortsetter Myrene.

Han påpeker også at det er høyt sykefravær i kommunen. En kjøkkenressurs i barnehagene vil hjelpe med dette, mener Myrene.

Dette vil også være med på og utjevne sosiale forskjeller, samtidig som det sikrer god ernæring i barnehagen, forteller Myrene og sikter til Søgne modellen.

Foreldreutvalget jobber for økt grunnbemanning både på nasjonalt og regionalt nivå.

- Dette er i god retning for å sikre at dagens grunnbemanning går til det de skal gjøre, nettop å være med barna våre. Ikke stå og lage mat, sier Myrene.