Sørnett

Etter 40 år med forbud blir disse dyrene lovlig i Norge

Her er kongepytonen Laila hjemme på stuebordet til "Theodor". Foto: Katrine Alexandra Leirmo Heiberg

Her er kongepytonen Laila hjemme på stuebordet til "Theodor". Foto: Katrine Alexandra Leirmo Heiberg

Fra 15. august blir det lovlig for privatpersoner å eie reptiler.19 reptilarter er forhåndsgodkjent av regjeringen. Folkehelseinstituttet frykter økt salmonella spredning.

Publisert:

Mens privatpersoner jubler over den nye lovendringen, er det delte meninger innad i fagmiljøene.

En av de som er fornøyd med den nye reptilloven er slangeeier «Theodor». Han eier en av artene som nå skal bli lovlig i Norge, og ser ikke bort ifra at han skal ha flere reptiler nå som det blir lovlig.

Det er på overtid at det blir lovlig med reptilhold i Norge, vi må tenke på velferden til dyrene. Det finnes jo allerede mange slanger i Norge. Mange slangeeiere, inkludert meg selv er redd for å oppsøke veterinær for nødvendig hjelp, i fare for å bli fratatt slangen, med den nye lovendringen trenger vi ikke lenger tenke på det, forteller «Theodor».

«Theodor» forteller at han har hatt kongepytonen sin Laila i tre år.  [youtube]https://youtu.be/lMGaCbOYhYQ[/youtube]
- Jeg valgte kongepyton fordi det er en rolig slange med godt lynne. Hun er snill og lett å håndtere. Nå som reptiler blir lovlig kommer jeg nok til å skaffe meg en Skjegg Agam (øgle), en Dvergvaran (øgle) og minst en kongepyton (slange) til, sier han.

De siste 40 årene har det vært ulovlig for enkeltpersoner å holde reptiler i Norge. Sammen med Island er Norge det eneste landet i hele Europa som har et reptil forbud. Allikevel anslår Norsk institutt for naturforskning at det finnes over 100. 000 ulovlige slanger og reptiler i Norge i dag.

 

Delte meninger

Dyrebutikkansatt i Tropehagen Zoo i Kristiansand, Håkon Henriksen, er positiv til lovendringen.

[img162372_2LM]

- Hadde det ikke fantes et eneste eksotisk dyr i hele Norge, hadde saken vært annerledes. Men når vi vet at det allerede finnes mange ulovlige reptiler, er det riktig av regjeringen å tillate reptilhold, forteller Henriksen.

Dyrebutikk-kjeden, Tropehagen skal selge eksotiske dyr når lovendringen trer i kraft. Henriksen tror det er viktig at alle dyrebutikkansatte setter seg godt inn i hva som kreves for å sikre et godt reptilhold.

- Reptiler er ikke for alle, det er ikke det samme som å eie en hund eller en katt, det er viktig å ha nok kunnskap før man skaffer seg et slikt kjæledyr. Slanger trenger høy luftfuktighet, grener å klatre i, ferskt vann og varmelamper. Det er tropiske dyr som ikke trives i det kalde nordiske klima, forteller Henriksen.

Men ikke alle er like positive til reptilhold. Veterinær og leder i NOAH, Siri Martinsen, er skeptisk.

[img162372_3LS]

 

- Kommersielt salg av disse dyrene er ikke rett vei å gå. Det er ikke dokumentert at en lovendring vil føre til en reduksjon i antall smuglede dyr, noe som fortsatt er ulovlig. Erfaringer fra Sverige forteller dessuten om nye store grupper av dyr som vil bli hjemløse og i verste fall ende opp hos omplasseringsorganisasjoner fordi de hadde mer kompliserte behov enn man først tenkte seg, forteller Martinsen.

 

Også Cathrine Thomsen, avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet er skeptisk til å tillate privatpersoner å eie reptiler.

- Endringer i regelverket for hold av eksotiske dyr frarådes, da vi anser at dette vil kunne utgjøre et betydelig folkehelseproblem. Vi vet at reptiler ofte er bærere av salmonellabakterier, og er bekymret for at økt kontakt med slike dyr vil føre til salmonellasmitte til mennesker, sier Thomsen.


Dyrebeskyttelsen bekymret for flere potensielt hjemløse og dumpede dyr

[img162372_4LM]

 

Kommunikasjonsrådgiver i Dyrebeskyttelsen Norge, Annette Bjørndalen Søreide, snakker på vegne av Dyrebeskyttelsen generelt når hun i en epost forteller at Dyrebeskyttelsen ser svært mørkt på lovendringen. De er bekymret for at det skal bli en trend og en kortvarig økt interesse for eksotiske dyr, som fører til flere dumpede dyr når «trenden» har lagt seg. Dyrebeskyttelsen peker også på smittefare, generell dyrevelferd og manglene kunnskap blant befolkningen som potensielle problemer med slikt dyrehold.

- Vi anbefaler alle som har vurdert å kjøpe en reptil å sette seg godt inn fagstoff og snakke med kyndige fagpersoner før de bestemmer seg.[faktaboks]

Ulovlige kjæledyr havner i Dyreparken

Til nå har politiet, tollvesenet og Mattilsynet ringt Dyreparken i Kristiansand når de har oppdaget ulovlige kjæledyr hos privatpersoner. En av de som har vært med å bestemme skjebnen til disse er dyreparkansatt, Trond Tjomsland.
- Dessverre har vi måttet si nei flere ganger, vi har ikke kapasitet rett og slett. Det anslås at det finnes mellom 80-100 tusen ulovlige dyrearter i Norge i dag, og da sier det seg selv at vi ikke har plass til alle, men det er like trist hver gang vi må si nei. De fleste som blir tatt for besittelse av slike spesielle dyr er kompetente mennesker som brenner for dette, på lik linje med folk som holder andre kjæledyr, sier Tjomsland.

Tjomsland er ikke redd for at Dyreparken nå vil få enda større pågang fra folk som ikke ønsker dyret sitt lengre.

[img162372_5LM]

 

- Nei, vi er ikke redde for det, de fleste som eier slike dyr i dag er folk med god kompetanse som ønsker det beste for dyrene sine. Selvsagt finne det alltid folk som ikke burde hatt reptiler, men det gjelder for alle dyr. Vi som allerede har mye kunnskap om reptiler og dyrestell må være flinke til å dele kunnskapen vår, sier han.

Tjomsland forteller at han har opplevd at mange har utrykket bekymring for at de nye artene skal bli en trussel for den norske faunaen.
- Jeg kan forsikre dere om at ingen av de 19 artene på listen kan overleve ute i norsk natur. Reptiler krever et varmt og stabilt klima, med høy luftfuktighet, det kan jeg ikke akkurat si at kjennetegner Norge.

 

Smittefare

Tjomsland har over 10års erfaring med reptiler og ser ingen grunn til bekymring med tanke på eventuell smittefare.

- Jeg er mer bekymret for småspurven som flyr rundt her. Trekkfugler inneholder flere potensielt farlige bakterier enn reptiler, men selvsagt skal man ta sine forhåndsregler og være nøye med håndhygienen når man håndterer dyr.

 

 

 

 

Frykter for den norske faunaen

 

Jakub Letek Veterinær ved Grim veterinærkontor, forteller at i Polen har de fått store problemer med dumpede reptiler.

- Det har blitt et problem for Polen, folk dumper reptilene ute i naturen når de går lei. Og mot alle odds har reptilene overlevd, og formert seg i vill natur. Særlig dumpede skilpadder har blitt en stor utfordring. Jeg tror ikke at folk er klar over at

[img162372_6LM]

det samme kan skje her, sier veterinær Jakub Letek.

Understreker viktigheten av å ta ansvar

- Det er viktig at folk tenker seg godt om før de går til anskaffelse av en eller flere reptiler, skilpadder, for eksempel, kan bli over 100 år.-Mange tenker ikke på ansvaret og konsekvensene når de skaffer seg kjæledyr. Reptiler skal gjerne bo alene, mens amfibier trives ofte best sammen. For å holde en reptil trengs god kunnskap og forståelse. Reptiler kan bite, det er viktig å ta forhåndsregler ved håndtering, selv om ingen av dyrene på den godkjente listen er giftige, sier Letek.


Godt forberedt

[img162372_7LS]

- Jeg vet ikke hvordan det står til med andre veterinærkontor, men personlig har jeg over ti års erfaring med reptiler og er klar til å behandle hva enn som kommer inn dørene her.

Letek forteller at han har gått og ventet på en slik lovendring.

- Det var på tide med en endring nå, mange eier allerede et reptil, det er dårlig dyrevelferd at det til nå har vært en risikosport å dra til veterinær. Mange vet ikke at en slange trenger samme type rutinesjekk som hunder og katter. Ormekur blant annet, er meget viktig å gi til slanger, da de lever av å spise mus og andre gnagere som fort kan inneholde parasitter. Vaksiner er derimot ikke nødvendig for slanger, sier veterinæren.

Stiller spørsmålstegn ved veterinærenes kompetanse Veterinærassistent Marion Ramstad, også ved Grim Veterinærkontor stille seg kritisk til den nye lovendringen.- Jeg er skeptisk til at hvem som helst nå skal kunne selge, kjøpe og håndtere slike dyr. Jeg er usikker på om den generelle kunnskapen og kompetansen blant veterinærer, og dyrebutikkansatte er god nok til å sikre forsvarlig dyrehold av eksotiske dyr. Det er mye å skulle sette seg inn i, kanskje burde det vært et slags register på hvem som fikk kjøpe reptiler, avslutter hun.

 

[nggallery id=624]