Sørnett

Får kritikk for luftkvalitetsmålinger

Kristiansand kommune får sterk kritikk for luftkvalitetsmålingene i byen.

Publisert:

I et brev fra Miljødirektoratet kommer det frem at Kristiansand ikke oppfyller de kravene miljøvernmyndighetene har til luftkvalitetsmålinger.

Miljødirektoratet har undersøkt kvaliteten på målingene ved Gartnerløkka, Stener Heyerdalsgate og Vestre Strandgate.

For Kristiansand kommune er resultatet nedslående: målingene er for dårlige.

Innen 20. november må Kristiansand kommune gi Miljødirektoratet beskjed om hvordan de vil få orden på luftkvalitetsmålingene.

I brevet gjør Miljødirektoratet det klar at kommunen kan bli ilagt tvangsmult hvis ikke innbyggerne ikke får sikker informasjon om luftkvaliteten i byen.

 

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand