Sørnett

Færre konfirmanter i kirken

- Velger det alle andre velger

Foto: Synnøve Vatne

Foto: Synnøve Vatne