Sørnett

Flere tok bussen i 2013

M1, M2 og M3 i Kristiansand er de mest populære bussrutene i Vest Agder. Foto: Nettbuss

M1, M2 og M3 i Kristiansand er de mest populære bussrutene i Vest Agder. Foto: Nettbuss

411 000 flere tok bussen i Vest Agder i 2013 i forhold til 2012. Dette tilsvarer en økning 4,7 %.

Publisert:

 

Tall fra Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) viser 411 000 i 2013 i forhold til 2012 for Vest Agder.

Utviklingssjef i AKT, Thomas Ruud Jensen forteller til Sørnett at han tror økningen er sammensatt.

- Jeg tror det er en sammensatt årsak til denne økningen. Vi har blant annet hatt flere avganger på de mest brukte linjene våre. Vi har sørget for flere busser enn tidligere. Det er særlig i rushtiden at vi har sørget for flere avganger.

 

Rushtidsavgift 

Jensen tror at en innføring fra høsten 2013 kan ha vært medvirkende til økningen av bussreiser.

- Høsten 2013 ble det innført rushtidsavgift i Kristiansand. Dette er nok også en medvirkende årsak til at flere bruker bussen.

 

Populære ruter

Jensen avslører at M2, som går mellom Hånes og Voiebyen, er den mest populære bussruten i Vest Agder.

- M2 er den mest populære på Sørlandet med 1,2 millioner reiser per år. M3, mellom Slettheia og Kvadraturen, er også en populær rute med rundt 1 million reiser per år. M1, mellom Flekkerøy og Sørlandsparken,  er den med tredje flest reiser per år med rundt 750 000.

 

 Påvirker prisene

Ifølge Jensen har ikke økningen noen særlig innvirkning på bussprisene

 - Det får ingen direkte innvirkning på prisene. I og med at vi har satt opp flere avganger og dermed også flere busser er det klart at vi må øke prisene noe, men et belønningmiddel vi får fra staten finansierer store deler av disse bussene og avgangene.

 

Ønskes velkommen

Varaordfører i Kristiansand (KRF), Jørgen Kristiansen syntes det er svært gledelig at flere tar i bruk bussen.

- Det er svært gledelig at flere benytter seg av bussen enn tidligere. All vekst av gange, sykkel og buss ønskes velkommen av oss, sier Kristiansen.