Sørnett

Flybussen i gang med utbedringene

Haga Buss har de siste årene måttet tåle mye kritikk, nå lover de å ta tak i problemene.

Publisert:

 

De siste årene har flytrafikken økt betraktelig på Kjevik lufthavn, men antallet passasjerer som tar flybussen har gått ned.

Et begrenset rutetilbud, lav service, dårlig utstyr og en flybuss som ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere, er mye av det som kom frem i en rapport om flybusstilbudet I Kristiansand. Rapporten ble utarbeidet av Vest-Agder fylkeskommune, Avinor AS og Agder Kollektivtrafikk AS. Disse tre håper nå å få lagt en plan for hvordan disse problemene kan løses.

Allerede fått tilrettelagt for rullestolbrukere

- Vi har alt begynt å benytte våre andre busser og skaffet oss en rampe på bussen, slik at rullestolbrukere også skal ha anledning til å benytte seg av våre tjenester, opplyser daglig leder i Haga Buss Rajinder Singh Rihal. Han legger også til at rullestolheiser hadde blitt for dyrt.

- Hadde vi brukt millioner av kroner på rullestolheiser på bussene våre, så hadde vi slitt med å få Haga Buss til å gå rundt økonomisk, sier Singh Rihal.

Fortsatt noe arbeid som gjenstår

Samferdselssjef, Vidar Ose er fornøyd med at Haga Buss endelig har fått tilrettelagt et tilbud til rullestolbrukere, men mener fortsatt at det er litt jobb igjen før de er i mål.

- Vi er fornøyde med at Haga Buss har tatt i bruk andre busser som har mye bedre utstyr enn det de har brukt tidligere. Det hender at det dukker opp litt problemer på veien, men det er mye positivt som har skjedd med rutebusstilbudet den siste tiden.

Vidar Ose er også klar over at det er et problem som oppstår hvis det forekommer forsinkelser i flytrafikken.

- Bussen går jo i utgangspunktet til de fleste flyavganger og ankomster, men er det forsinkelser så sliter busselskapet med å gi det samme tilbudet til publikum, legger han til.

Avinor AS håper at fylkeskommunen kommer frem til en løsning

Ellen Gjerde, Administrasjonssjef i Avinor AS, sier at hun håper at fylkeskommunen kommer frem til en god plan for begge parter, men ser utfordringer med å ha en bedrift som Haga Buss til arbeidet

- Fylkeskommunen holder heldigvis på å utarbeidet en plan, nå er ikke Haga Buss en del av det kollektivtilbudet, altså de får ikke noe støtte, det betyr at de drives på rein kommersiell basis, noe som fører til at det oppstår en del utfordringer.

Utvalget vil innen sommeren 2016 få fremlagt en evaluering av busstilbudet.