Sørnett

Føler seg som et forskningsobjekt

Jannike Arnesen, styremedlem i AUF Vest-Agder og Kristiansand. Foto: Arkiv/Helene Walle

Jannike Arnesen, styremedlem i AUF Vest-Agder og Kristiansand. Foto: Arkiv/Helene Walle

Jannike Arnesen, styremedlem av AUF Vest-Agder og Kristiansand, har deltatt mellom 10 og 15 spørreundersøkelser etter 22. juli. Hun mener at veldig mange av disse går ut på det samme.

Publisert:

-          Jeg føler meg som et forskningsobjekt, sier Jannike Arnesen.

Hun var en av de få som besvarte spørreundersøkelsen til 22. juli kommisjonen. Arnesen synes kartleggingen og materialet de er ute etter i disse undersøkelsene er viktig for eventuelle lignende fremtidige hendelser.

-          Hovedgrunnen til at så få har valgt å svare på denne undersøkelsen, er at de har fått veldig mange skjemaer som skal besvares. Mange svarer for å være pliktoppfyllende.

Hun mener organisasjonene kunne samarbeidet bedre seg imellom når det kommer til de ulike undersøkelsene. Mange av de samme spørsmålene går igjen i flere av undersøkelsene. I tillegg til å delta i skriftlige undersøkelser, har hun deltatt på en veldig lang undersøkelse fra RVTS, Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, som varte i en og en halv time. Foreldrene ble også intervjuet 45 minutter hver.

-          Jeg har fått spørsmål som «Hvordan har du det? Har du vært i media? Hvordan har du blitt behandlet i media?» Og det er spørsmål som jeg synes er gode. Men spørsmål som går på om politiet har beredskap nok til å stoppe slike hendelser i fremtiden, synes jeg blir unødvendig å spørre oss ofre om.

Hun peker på at flere av ofrene føler at dette blir en påminnelse om det de har opplevd, og ikke en hjelp.

-          Flere av ofrene har gjort seg opp tanker om at undersøkelsene senere vil bli brukt som  bakgrunn for utvikling av andre studier. Som for eksempel behandling av terrorofre og håndtering av lignende situasjoner som på utøya 22. juli.

22. juli kommisjonen har bedt 9000 terrorberørte besvare spørreundersøkelsen. Denne undersøkelsen skal svare på hva slags behandling ofrene har fått og hvordan de har blitt behandlet av mediene, i tilegg til dette vil kommisjonen ha svar på ofrenes syn på samfunnetssikkerhet og beredskapen under og etter angrepene. 60 prosent av de departementsansatte har svart, mens færre enn 15 prosent av de utøya-berørte har svart. Dette opplyser VG og Dagbladet. Etter det Sørnett kjenner til har svarprosenten økt etter gårsdagens medieeksponering.