Sørnett

For billige vaksiner

Vaksinasjonskontoret Sørover går til sak mot Kristiansand kommune fordi de mener kommunen driver med en kunstig lav prissetting.

Publisert:

På bakgrunn av en fremlagt revisjonsrapport vises det til at Kristiansand kommune kan ha en lav prissetting på reisevaksiner, fordi de urettmessig ber om momsrefusjon de ikke har krav på, forteller Holgeir Skjeie ved Vaksinasjonskontoret Sørover til Sørnett radio.

- De har drevet en subsidiert konkurransedrivende virksomhet i forhold til oss i mange år, sier han.

Han forteller det er bred enighet i det reisemedisinske fagmiljøet at reisevaksiner ikke er en lovpålagt tjeneste, som det offentlige skal subsidiere. Først etter at revisjonsrapporten ble lagt frem tidligere i år, har Kristiansand kommune nå valgt å se på alternative muligheter.

Mangler klare retningslinjer
Helse og sosialdirektøren i Kristiansand kommune, Lars Dahlen, mener problemet ligger i det at det ikke finnes klare retningslinjer for hva som er lovpålagte og ikke lovpålagte vaksiner.

- Vi har sett på vaksiner i et totalbilde, og det som er problematisk, er at ting henger sammen, og det er ikke noen entydig definisjon på hva som er lovpålagte vaksiner eller ikke. Dette ønsker vi å bringe videre til helsedepartementet slik at vi kan få en tydelighet i dette, sier Dahlen.

Endret prisene 1. mai
Som en følge av anbefalingen fra kommunerevisjonen endret kommunen sine priser på reisevaksiner fra 1. mai i år. Det er da gjort endringer med hensyn til at kommunen muligens ikke får momsrefusjon på vaksinene.

- Nå har vi gått gjennom alt og definert så godt det er mulig, men vi ønsker en konkret avklaring på hva som er lovpålagt, for dette er en kompleks sak, avslutter han.