Sørnett

– For vanskelig å rekruttere norske tannleger

Nesten halvparten av fylkestannlegene i Vest-Agder er utenlandske. For få og for dårlige norske søkere er mye av grunnen.

Publisert:

18 av 44 tannleger kommer fra andre land, og grunnen til dette er i følge assisterende fylkestannlege Asbjørn Dalsmo mangel på tannleger generelt i hele Norge.

– Fra Finnmark til Vest-Agder har vi slitt med å få kvalifiserte norske søkere. De fleste som er nyutdannet har valgt privat praksis og jobber i Oslo-regionen, forklarer fylkestannlegen.

– Problemet er at de som har vært ansatt i et par år velger å gå over i privat praksis. For Vest-Agder har de utenlandske tannlegene vært veldig viktige. Når vi tar med sekretærer og hele staben har vi 13 nasjonaliteter som er representert. Og det er mange av disse utenlandske som har vært hos oss i mange år, sier han.

Fylkeskommunen jobber nå med å ansette tre nye tannleger i distriktene, men sliter også denne gangen med å få tak i nok søkere.

–Denne gangen er det få utenlandske søkere også. Dette kommer av at de fleste som søker vil være i Kristiansands-området og være sentralt plassert, avslutter fylkestannlegen.