Sørnett

Forbereder seg på neste opptur

Direktør for næringspolitikk i Norsk Olje og Gass, Erling Kvadsheim, holdt foredrag om fremtiden til oljebransjen. Foto: Lars Rødseth

Direktør for næringspolitikk i Norsk Olje og Gass, Erling Kvadsheim, holdt foredrag om fremtiden til oljebransjen. Foto: Lars Rødseth

Aktørene i oljeindustrien på Sørlandet samlet seg på Kilden for å diskutere bransjens fremtid.

Publisert:

«Mørke skyer, men olje- og offshorebransjen på Sørlandet forbereder seg på neste opptur!» var tema for Sørlandets olje- og offshorekonferanse som fant sted på Kilden teater- og konserthus tirsdag formiddag.

Her møttes viktige aktører i olje- og offshore-industrien på Sørlandet, for å ta opp viktige temaer og stake ut kursen fremover.

Fokus på miljø

– Med lav oljepris, altfor høyt kostnadsnivå, oppsigelser og klimaendringer står oljeindustrien overfor store og vanskelige utfordringer. Jeg tror det er viktig at bransjen møtes og snakker om disse problemene, sier direktør for næringspolitikk i Norsk Olje og Gass, Erling Kvadsheim.

Kvadsheim var en av foredragsholderne under konferansen. Med tittelen «Krevende tider – Hvor går veien? Hvilke grep kan vi ta?», fokuserte Kvadsheim blant annet på miljø og forurensning relatert til industrien. Han mener dette er et viktig poeng som ofte kan bli glemt i debatten.

Med lav oljepris, altfor høyt kostnadsnivå, oppsigelser og klimaendringer står oljeindustrien overfor store og vanskelige utfordringer.

– Oljeselskapenes viktigste jobb er å frembringe energi til verden, og samtidig klare å nå klimamålene. Utslippene fra fossile energikilder må ned, og vi må fase ut dem som forurenser mest. Dette er det virkelig store dilemmaet.

– Lysene slukkes ikke

Ordfører i Kristiansand kommune, Harald Furre (H), hadde også tatt turen til konferansen. Han mener dette er en viktig møteplass for bransjen i disse vanskelige tider.

– Konferansen viser hvor stor og viktig denne industrien er her på Sørlandet, og er et viktig treff for aktørene i bransjen, samt et møtested mellom bransjen, politikere og andre i systemet rundt offentlig forvaltning.

[img139118_2LM]

Furre legger til at nedgangen i olje- og gassindustrien merkes her i Kristiansand, men at det ikke er over og ut på noen som helst måte.

– Her i byen er det store bedrifter som fortsatt kommer til være sentrale i økonomien på Sørlandet. Samtidig må vi passe på at flest mulig av dem som mister jobben klarer å finne noe nytt å gjøre. Her skjer det heldigvis ting i regionen, blant annet innen veiutbygging, grønne datasentre og deler av det etablerte næringslivet.