Sørnett

Foreldre klager på farlig skolevei

Ledelsen ved Lovisenlund skole har de søkt om å redusere fartsgrensen fra 50 til 30 kilometer i timen.

Publisert:

– Det har vært flere foreldre som har meldt om kjøring på rødt lys og høy hastighet på Østerveien, sier inspektør Stig Atter ved Lovisenlund skole.

Han er en av dem som står bak søknaden som er sendt til Vegvesenet. Der søker de om å senke hastigheten i Østerveien fra 50 til 30 kilometer i timen, og om andre fartsdempende tiltak. Slik skal skoleveien bli tryggere for elevene ved Lovisenlund barne- skole.

Omringet av tungtrafikk

– Når kommunen vurderer trafikken i et område ser de på trafikken over et døgn. Det spiller liten rolle for oss at det er lite trafikk her om kvelden, for om morgenen er det masse trafikk, sier Atter.

For det er ikke bare Østerveien som er problemet. Skolen er omringet av veier som er trafikkert av tunge kjøretøy, til blant annet anleggsområder. Skolen har også protestert mot utbygging av et leilighetskompleks i Oddernesveien, fordi dette vil føre til økt trafikk hvor elevene ferdes, men fikk ikke gjennomslag.

Stor trafikk rundt skolegården

Samtidig bryter ofte skolebussen retningslinjene ved å kjøre helt opp til skoleplassen, i stedet for å slippe av barna litt nede i veien slik de er pålagt å gjøre, hevder skoleledelsen.

– Vi hadde en bussjåfør som ikke snakket spesielt bra norsk, og som snudde bussen midt på den trange veien her, sier Atter, og peker mot den smale veien like ved skolegården.

Med 355 elever blir det stor trafikk om morgen og ettermiddag. Rektor oppfordrer foreldre som kjører barna til skolen om å ikke kjøre helt opp til skolen.

– Det er et paradoks at foreldre kjører barna til skolen fordi det er så mye trafikk, sier rektor Reidun Fidje.

Søknaden om fartsreduserende tiltak er sendt til Vegvesenet. Avdelingsdirektør Johan Mjaaland i Statens vegvesen Vest-Agder, vil ikke komme med noen kommentar før han har satt seg inn i saken.

Søknaden under behandling

– Vi fikk en henvendelse for en tid tilbake og den er under behandling hos oss nå. Når vi får slike henvendelser vurderer vi alle innspill før vi tar en avgjørelse, sier en ordknapp Mjaaland.

Det er Agder kollektivtrafikk som står for skoleskyssen i Kristiansand. Etter at Oddernes Avis ringte for en kommentar har AKT tatt kontakt med skolen, og skal nå få orden på problemet.

– Det har skjedd noen ganger at bussen har kjørt opp Marcus Thranes gate når den skulle kjørt Parkveien. Dette har skolen tatt opp direkte med Nettbuss, og dermed har ikke vi i AKT hørt noe om saken, sier administrasjons- og innkjøpssjef Kjell Sverre Drange i AKT.

Drange mener dette var et større problem i vår.

– AKT vil ta opp denne saken med Nettbuss, og be de kvalitetssikre kjøreplanen for sjåfører på denne ruten, sier han.

Tilbake på Lovisenlund forklarer rektor at elevene ved skolen får mye trening i trafikken.

– Elevene vil heller gå enn å ta buss, så lenge en lærer er med. Slik blir de tryggere i trafikken, sier rektor.