Sørnett

Forfatter Hilde Østby:

- Jeg kommer nok alltid til å ha følelsen lett tilgjengelig

Forfatter Hilde Østby og samtaleleder Irene Gressli Haugen
 Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Forfatter Hilde Østby og samtaleleder Irene Gressli Haugen Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Hilde Østbys bok "Kart over ensomheten - om vår ustoppelige trang til fellesskap og hva som driver oss fra hverandre" handler om tema som tilknytning, hva en god oppvekst betyr og hva kjærlighet og vennskap egentlig er.

Publisert:

Arrangement i Kristiansand

Kristiansand Folkebibliotek
 Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Kristiansand Folkebibliotek Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Torsdag 11. mai var det åpnet for samtale med forfatteren Hilde Østby på Kristiansand folkebibliotek. Under samtalen fortalte Østby om personlige opplevelser som har resultert i stor ensomhet og depresjon. Videre forteller hun at ensomheten nok alltid kommer til å være med henne, men at hun nå har kunnskap til å hjelpe seg selv og forstå følelsene.

Østby har gjort mye research på tema og snakket om forskningen som er blitt gjort om ensomhet

Samtalen avsluttes med vekt på at kunnskap er makt. Med riktig kunnskap, så vil en forstå mer og vite hva en trenger. Det er dette Østby ønsker med boka si, at de som leser den klarer jobbe med seg selv både psykisk og fysisk, og klarer å finne det som gir de en følelse av glede, der glede kan bli funnet.

En stor den av livet til Hilde Østby
Hun forteller at det er mange grunner til ensomheten hun kjenner på.

- Jeg har blitt mobbet på jobb, jeg har blitt voldtatt to ganger, jeg har følt meg ubeskyttet mange ganger i livet, forteller forfatteren Hilde Østby, som har hatt en smertefull ensom oppvekst, på den måten at hun ikke har følt seg verdifull eller verdt å beskytte.

Østby har nesten hele livet levd med tunge depresjoner, hun lever med en spiseforstyrrelse, sover dårlig og har problemer med å knytte seg til andre. Hun føler mye på ensomhet, og sier at hun antagelig alltid kommer til å ha den følelsen.

Forfatter Hilde Østby
 Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Forfatter Hilde Østby Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Hilde Østby begynte å skrive boka "Kart over ensomheten - om vår ustoppelige trang til fellesskap og hva som driver oss fra hverandre" fordi hun ønsket å finne ut mer av hva tilknytning er: Hva betyr egentlig en god oppvekst, hva er kjærlighet og vennskap, egentlig?

Hilde Østby tror det har noe med skjermer å gjøre.
- Skjermene gjør at vi ikke ser hverandre i øynene, eller har fysisk kontakt, og forskningen er veldig tydelig på hvor mye et blikk, en klem og bare det å være fysisk sammen betyr for oss mennesker, fortsetter forfatteren.

Det begynte med et tall

Før Covid-19 var det 20 prosent av norske ungdommer som sa at de følte seg ensomme, gjennom pandemien økte tallet seg dramatisk til 70 prosent helt på slutten. Før har det vært eldre mennesker som har oppgitt at de har følt seg ensomme. Og dette er bekymringsverdig, fordi det tidligere har vært eldre som har svart at de har følt seg ensomme.

Østby ønsker at de som leser boka hennes blir oppmerksomme på hvordan de kommuniserer med andre mennesker. Viktigheten av et varmt blikk, en smil og en klem. Hun ønsker også mer oppmerksomhet rundt forakt, ekskludering og latterliggjøring, vold og omsorgssvikt, rasisme, mobbing og diskriminering, og hvordan det setter varige spor i de som opplever det. Både fysisk og psykisk.

Forskningen

Forskningen Østby har sett på viser det intense stresset det innebærer å føle kronisk ensomhet, og at det setter i gang lavintensive betennelser i kroppen, som er en driver i alle folkesykdommer, som hjerte- karlidelser, autoimmune sykdommer, depresjon, kreft og alle typer spiseforstyrrelser og alle typer avhengigheter.

Å føle seg ubeskyttet og avkoblet kan endre både kroppen og hjernen vår. Vi sover dårligere, når vi er ensomme. Vi blir "hypervigilante", dette innebærer at man alltid er redd og på vakt.

- Vi trenger følelsen av tilhørighet, til familien vår, og til en større flokk, som klassefellesskapet, arbeidsfellesskapet eller et studentmiljø.

"Kart over ensomheten - om vår ustoppelige trang til fellesskap og hva som driver oss fra hverandre" handler om at ensomhet er en følelse av å være forlatt og fortapt, å være redd for andre menneskers fordømmelse, å ikke føle at man hører til, ikke har en flokk som beskytter en.

Snakk om ensomhet
Under torsdagens arrangement var samtalelederen Irene Gressli Haugen sterkt engasjert i temaet ensomhet. Hun mener det er viktig å snakke om da det er et så stort problem i samfunnet. Haugen sier seg enig i det Østby sier, at kunnskap er makt og når en vet mer om hva ensomhet er, kan det bli lettere å håndtere.

Kunnskapsrike samtaler ledet av Irene Gressli Haugen
 Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

Kunnskapsrike samtaler ledet av Irene Gressli Haugen Foto: Amanda Larsen Kollvangsnes

- Forhåpentligvis er det også en trøst i det å ikke være alene om å føle seg ensomhet. Ensomheten vokser i alle fall når alle sitter hver for seg og kjenner seg som den eneste ensomme i verden, avslutter Haugen.