Sørnett

Forfengelighet trumfer sikkerhet

Forfengelighetsutfordring: Forfengeligheten er en viktig faktor når syklistene legger hjelmen på hylla.

Forfengelighetsutfordring: Forfengeligheten er en viktig faktor når syklistene legger hjelmen på hylla.

Forfengeligheten forklarer manglende sykkelhjelmbruk. -Det er bedre å se dum ut enn å bli dum, sier distrikstsleder i Trygg Trafikk , Ole Rath.

Publisert:

Ifølge en undersøkelse om sykkelhjelmbruk, utført av Statens vegvesen i 2010, var det bare 41 % av sørlendingene som brukte hjelm. Undersøkelsen viste også at bare 20 % i aldersgruppen 12-17 år (på nasjonalt plan) brukte hjelm. Sørlendingene kom på jumboplass i bruk av hjelm i forhold til de andre landsregionene.

-Hva er forklaringen på at så få sørlendinger bruker hjelm?

-Jeg har spurt litt rundt og har ingen gode forklaringer. Det vanligste er at de er redde for å ødelegge sveisen, eller at de synes mange sykkelhjelmer ser teite ut. For å møte ungommen på halvveien har Trygg Trafikk opprettet et samarbeid med nettbutikken Sykkelpikene.no, sier distriktsleder i Trygg Trafikk, Ole Rath.

-Sykkelpikene har kommet med en god del tøffe sykkelhjelmer, som vi mener er noe som ungdommen bryr seg om. Det er nemlig forfengeligheten som ofte spiller inn når ungdommer og andre ikke bruker hjelm.

-"Jeg vil ikke bli sett død i den hjelmen" eller "jeg ville ikke ende med hjelmsveis", er mantra som gjerne går igjen i denne sammenhengen.

I Trygg Trafikk har det i det siste vært en debatt om et lovforslag som skulle påby hjelmbruk. Denne debatten endte med at de kom frem til at en slik lov ikke ville være hensiktsmessig.

-Vi opplever at det er vanskelig å få folk til å bruke hjelm da det ikke er lovregulert. Men en undersøkelse fra andre land som har innført en slik lov, peker på at folk sykler mindre. Det ville vært meget negativt om det skulle bli konsekvensene også her. Så hjelmtvang er vi ikke for lenger, sier Rath.

På Holte ungdomsskole ved Randesund har de funnet frem gulroten for å motivere ungdommen til økt hjelmbruk. Elevene som bruker hjelm har vært med i et lotteri som har pågått i hele år. Underveis har det vært delt ut sykkelhjelmer og Ipoder for å holde motivasjonen oppe. Hovedpremiene har vært to sykler.

-Jeg tror at når elevene påvirker hverandre så er det mer effektivt enn at når en voksen vil formane dem til å bruke hjelm, sier rektor ved Holte skole, Roy Wiken.

-Jeg har stor tro på at når elevene selv er med å bestemme er sjansen for suksess større, sier Rath som er meget positiv til kampanjen på Holte Skole.

-Vi var med å tilrettelegge for denne kampanjen, men elevene skal ha ros for å ha gjort et meget flott arbeid.

Hvorfor spilles det ikke på frykt i sykkelhjelmkampanjer?

-Å vise grafiske bilder av skader på barn og ungdom er det en relativt høy terskel for, og det er noe som kun gjøres med ungdommer på siste trinnet i videregående. I generelle trafikksikkerhetskampanjer har vi brukt grafiske bilder og filmer som har vist intervjuer med pårørende etter dødsulykker. Under flere av disse visningene har ungdommene blitt sterkt preget etterpå. Noen har til og med begynt å gråte. Min erfaring sier at det er bedre å gå ut litt forsiktig enn litt for vågalt, sier Rath.

Flere av ungdom- og videregående skoler i Kristiansand, Sørnett tok kontakt med sier at de ikke har noen konkrete tiltak for å påvirke elever til å bruke hjelm.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand