Sørnett

Forsinkede busser preger Kristiansand

Sondre Moberg Bjorøy
 Foto: Aleksander Velde

Sondre Moberg Bjorøy Foto: Aleksander Velde

Det er rapportert om flere tilfeller av forsinkede busser i Kristiansand. Årsaken til forsinkelsene er en kombinasjon av tekniske problemer med bussene og trafikkproblemer i byen.

Publisert:

Ifølge statistikk så langt i januar er cirka 60 prosent av alle avganger fra reguleringsholdeplasser er i rute det vil si innen tre minutter i forhold til planlagt avgangstid. 85 prosent av avgangene er innenfor en forsinkelse på 7 minutter. Reguleringsholdeplasser er holdeplasser hvor bussene stopper for å hente inn tid dersom det har vært få stopp og bussen ligger foran tidsskjemaet.

– Det som kan skape problemer, er snøkaos hvor trafikken går saktere og ulykker har en større sjanse for å forekomme. I tillegg er det flere som benytter seg av kollektivtilbud på denne tiden av året, sier Steinar Moberg

Bjorøy, fagleder for IT/drift i AKT.

Lyskryss er en utfordring

AKT bruker data fra sanntidssystemet fra faktiske turer til å beregne planlagte kjøretider.

- Det er basert på prognoser fra de siste fem bussene som kjørte samme rute. Det gjelder kun for appen, ikke for displayet i bussen. Den største utfordringen med tanke på å fastsette kjøretider er de store variasjonene man kan ha på samme strekning på samme tidspunkt på ulike dager, forteller Moberg Bjorøy videre.

Han forteller at det naturlig nok er mest forsinkelse i morgen- og ettermiddagsrush, men at man samtidig opplever både at enkelte busser holder rutetida i rush og at andre busser blir forsinket utenfor rush. Lyskryss er blant annet en stor utfordring, sammen med varierende trafikkmengde og tidsbruk på holdeplass.

- Lyskryss en stor utfordring. I utgangspunktet skal en buss vektes like mye som 50 biler. Likevel hender det at kommunikasjonen mellom bussen og lyskryssene svikter, da kan det fort bli forsinkelser. Vi opplever at lyskrysset ved Lund Torv er spesielt problematisk da bussholdeplassen og fildelingen er noe utfordrende for bussene å manøvrere seg fram i, forteller Moberg Bjorøy.

Han forteller videre at det i tillegg kan være veiarbeid som gjør at bussene må kjøre andre ruter over kortere eller lengre perioder. Selv om ikke rutekartet oppdateres, vil likevel tidspunktet den ankommer holdeplassene på være riktig i appen.

Mest forsinkelser på 12- og 15-bussen

Moberg Bjorøy forteller videre at det er særlig to busser som skiller seg ut når det gjelder forsinkelser.

- Vi har tidligere hatt et prosjekt hvor vi har tittet på ruten til 15-bussen, Tinnheia og 12, Justvik-Jærnesheia og forsøkt å avdekke hvorfor bussen har større forsinkelser enn enkelte andre busser.

Passasjerene har uttrykt frustrasjon over manglende informasjon og dårlig kommunikasjon fra busselskapet om hva som skjer, og når de kan forvente at bussen vil komme. Noen har også rapportert om busser som aldri dukket opp.

Sammendraget av rapporten "Fremkommelighetstiltak for buss - Sluttrapport" fra Akt Analyse AS, undersøker effekten av fremkommelighetstiltak på bussdrift i Kristiansand. Rapporten viser at tiltakene, som inkluderer bedre prioriteringsløsninger for bussen i trafikken og flere bussfelt, har ført til en økning i punktlighet og reduksjon av reisetid for busspassasjerer.

Rapporten konkluderer også med at tiltakene har hatt en positiv effekt på miljøet ved å redusere utslipp fra bussene, samt å forbedre trafikksikkerheten.

Det ble også anbefalt å fortsette og utvikle, og forbedre fremkommelighetstiltakene for å sikre at bussen forblir en attraktiv transportmulighet for passasjerene i Kristiansand.

-Vi jobber hele tiden med å se på, og iverksette tiltak som gjør at bussene er og blir mer punktlige, presiserer Moberg Bjorøy.

Dine rettigheter dersom kollektivtransport er forsinket