Sørnett

Forslag til nye rammer for tros- og livssynssamfunn skaper usikkerhet

Leder i frikirken Betania Arvid Solheim stiller spørsmålstegn ved de nye forslagene fra Kulturdepartementet, men frykter ikke for sin egen menighet. FOTO: Chriistina H. Korneliussen

Leder i frikirken Betania Arvid Solheim stiller spørsmålstegn ved de nye forslagene fra Kulturdepartementet, men frykter ikke for sin egen menighet. FOTO: Chriistina H. Korneliussen

Trossamfunn utenom Den norske kirke frykter økonomiske utfordringer, etter at Kulturdepartementet la frem forslag om nytt lovverk, og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunnene i Norge.

Publisert:

-Det er klart, den statlige inntekten er jo noe vi har gjort oss vant med i over en årrekke, selv om vi ikke er helt avhengige av den. De trossamfunnene som blir rammet dersom dette forslaget går igjennom, er de selvstendige enhetene som ikke er sentralorganisert. Jeg blir litt i tvil, hvem er det egentlig staten er ute etter i denne sammenhengen, sier leder i frikirken Betania i Kristiansand Arvid Solheim.

Grense for statlig tilskudd

29. september i høst la Kulturdepartementet frem et forslag om et nytt lovverk og endrede tilskuddsordninger for tros- og livssynssamfunnene her til lands. Det er blant annet foreslått at kravet for at et trossamfunn skal bli registrert, og motta statlig tilskudd, er på minimum 500 medlemmer over 15 år. For de mindre trossamfunnene kan dette medføre utfordringer.

-Jeg synes det er smålig av staten. Veldig mange av medlemmene i frikirken, for eksempel, gir ofte 10% av sin nettoinntekt til menigheten. Det blir vanskelig hvis man skal begynne å gå utover dette, det er jo ganske mye penger det kan bli snakk om. Det er fort gjort å tenke at det blir trangere og trangere å drive kristen menighet i Norge, og at det sekulære samfunnet skal ta mer og mer over. Men som kristen tenker jeg at Evangeliet alltid har best arbeidsforhold når det er vanskeligst. Når den kristne grasrota i Norge reiser seg, da er den tung, sier Solheim.

[img169937_2LS]

Aldersgrense 15 år

På Regjeringens nettsider ligger høringsnotatet ute, og det er enkelt å klikke seg inn og gi en høringsuttalelse. I ett av de 28 punktene Kulturdepartementet har lagt frem heter det at tilskuddet til andre trossamfunn enn Den norske kirke, skal beregnes etter antallet medlemmer som er fylt 15 år.

-Det er underlig at det settes en grense til 15 år, i de fleste trossamfunn blir man jo medlem når man er født. Det blir nok mer snakk om å mane til økt givertjeneste for de medlemmene som hører til i et trossamfunn, arbeid med barn og unge er noe som uansett må økes, de er jo fremtiden vår, mener Solheim.

LES OGSÅ: Enklere enn noensinne å levere høringsuttalelse

Skal samsvare med Grunnloven

Flere av punktene i Kulturdepartementets forslag er tydelige på at det fremdeles er Den norske kirke som prioriteres. Blant høringsuttalelsene gitt av privatpersoner og organisasjoner som står utenfor Den norske kirke har flere gitt uttrykk for at de mener dette er forskjellsbehandling.

[img169937_3RM]

- Forslagene som sendes på høring er i samsvar med forutsetningene i Grunnloven § 16 om at Den norske kirke skal understøttes som folkekirke. Høringsforslaget er en oppfølging av regjeringsplattformens løfte om å utarbeide en helhetlig lov om tros- og livssynssamfunn. Å samle de tre lovene som i dag finnes på feltet i én felles lov vil i seg selv være et vesentlig grep for forenkling og likebehandling, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Høringsfristen er satt til 31.12.2017.