Sørnett

Fritidsfondet ønsker å fortsette

Oppvekstutvalget
 Foto: Kathe Traa

Oppvekstutvalget Foto: Kathe Traa

Bystyret ønsker nå å gjøre fritidsfondet til et fast tiltak,

Publisert:

Oppvekstutvalget
 Foto: Kathe Traa

Oppvekstutvalget Foto: Kathe Traa

Bystyret vedtok for tre år siden et forsøksprosjekt på et Fritidsfond som går ut på at barn fra lavinntektsfamilier også skal kunne få delta på fritidsaktiviteter. I økonomiplanen for 2024-2027 må det derfor avklares om prosjektet skal videreføres som et fast kommunalt tiltak etter 30 april 2024.

Fritidsfondet

Fritidsfondet er en økonomisk støtteordning som skal sikre at alle barn og unge kan få delta i faste fritidsaktiviteter som går over tid, ti uker, eller mer med faste ukentlige treff. Fritidsfond er et tilbud for lavinntektsfamilier i Kristiansand kommune.

Fritidsfond dekker utgifter til én organisert fritidsaktivitet per barn, og det gis da støtte til kontingent, treningsavgift, utstyr, cup, leir, turneringer som henger sammen med den organiserte aktiviteten. Maksimalt støttebeløp er kr 10 000 per år. Står det på Kristiansand kommune sine hjemmesider.

Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen (KOMFUG) mener dette er en viktig og rettferdig bruk av ressurser.
- En aktiv fritid i trygge miljøer har mange fordeler: vennskap, opplevelser, minner, mestring, livsglede, motivasjon, bedre fysisk helse, bedre psykisk helse, mer robuste barn. Sier Jens Magnus Jensen i en tale på vegne av KOMFUG.(Leder av FAU Fiskå skole)

Arbeiderpartiet politiker Dagfinn Haarr svarer i sin tale:

- Det er jo sånn halleluja stemning rundt fritidsfondet, og det skal vi være glad for, men vi skal ikke bare rope halleluja, vi skal også gjøre halleluja

Han Spør også i talen sin, - hvor stort bør fritidsfondet være?

Jeg vil signalisere at fritidsfondet, det er noe som vi vil prioritere. For dette er så viktig, det er ett av de tiltakene som virkelig vi lykkes med når det gjelder den gruppen av barn i lavinntektsfamilier.
Nå vedtar vi at fritidsfondet skal gå over fra å være et prosjekt, til å være et fast inventar. Det er egentlig det vi skal vedta idag. Også må de som skal lage budsjett i desember, finne ut hvor mye penger de vil bruke til dette, sier Viggo Lütcherath (KrF).

I innstillingen til oppvekstutvalget står det at de ønsker at forsøksordningen med lokalt Fritidsfond skal videreføres som et fast tiltak etter prosjektperiodens utløp, og de ber Kommunedirektøren om å foreta de nødvendige økonomiske justeringene i forslag til økonomiplanen for 2024-2027.