Sørnett

- Gå på rygg, vær trygg!

Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps anbefaler alle å ta sine forhåndsregler i vinterferien! Foto: Foto: Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps (VARDHK)

Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps anbefaler alle å ta sine forhåndsregler i vinterferien! Foto: Foto: Vest Agder Røde Kors Hjelpekorps (VARDHK)

Vinterferien i Agderfylkene står for tur, og med det fylles alpinsentrene. I fjellområdene har det kommet stor mengder snø som gir gode alpinforhold, men dette betyr også større fare for snøskred.

Publisert:

Allerede helgen før vinterferien starter, er det i fjellområdene i Aust-Agder stor snøskredfare. I følge varsom.no er det varslet snøskredfare nivå tre (betydelig) i området rundt Hovden Alpinsenter allerede første helg av ferien. Anlegget venter seg opp mot hele 1800-2500 gjester i snitt hver dag i vinterferiedagene, men avventer med å sette inn ekstra mannskap til faren øker – ifølge daglig leder Sture Pilegård:

[img176840_2RM]

- Vi har ikke noen ekstra beredskap med mindre skredfaren blir av en slik karakter at dette skulle være nødvendig. Vi har i dag et godt organisert oppsett med skilting og sperrer, vi har samt store som viser dagens faregrad på skalaen 1-5.

I normale ukedager har Røde Kors ingen fast beredskap på fjellet, men disse stiller opp i helger og ferier. I tillegg til Røde Kors sitt hjelpekorps ved anlegget, har også Bykle Brann- og redning en egen fjellredningsgruppe med lokale beboere som rykker ut ved behov. Ofte blir disse benyttet i ukedagene, da Røde Kors ikke er tilstede.

- Vi har våre faste mannskaper som bemanner hytta på Hovden også i Vinterferien. Normalt er det litt flere da enn i vanlige helger. Men i periodene med mye folk, som i vinterferien, brukes disse to mannskapene gjerne om hverandre. Da vi er frivillige medlemmer som alle har våre jobber/studier og liv utenom hjelpekorpset er det ikke mulig å sette opp vaktplaner hvor man pålegger folk å være på vakt. Vi har derfor ingen minimumsbemanning på våre vaktstasjoner, men det er normalt rimelig bra bemannet på våre vakthytter i feriene. Og f.eks. ved skred, varsles alle, forteller presse- og informasjonsansvarlig i Vest-Agder Røde Kors Hjelpekorps, Sveinung Tofteland.

Sjansen for å overleve minsker for hvert minutt – ta forhåndsregler!
Dessverre går det liv tapt i skred, og selv om mannskapene kommer senere og kan redde liv, er det ofte de nærmeste som som er eneste håp. Korpsleder for Kristiansand Røde Kors hjelpekorps, Mali Huse, beordrer både anlegg og besøkende til å bruke sunn fornuft:

[img176840_3RM]

- Vi vil alltid råde alle som skal ut på tur om å vurdere skredfaren og terrenget for området de skal bevege seg i. Skredfaren og været kan endres fra dag til dag, så det er viktig å holde seg oppdatert og ikke undervurdere farene eller egne kunnskaper, forteller hun.

Hold dere oppdatert!
Også presse og informasjonsansvarlig Tofteland anbefaler besøkende å ta forhåndsregler:

- Forhold dere til informasjon fra lokale fagfolk eller erfarne fjellfolk som kan lese skredfaren. Selv om det er mulig å finne informasjon om skredfare på nett, er det viktig å minne om at det kan være lokalt økt skredfare pga. vær eller forhold.

I følge Røde Kors’ nettsider for skredvett, er det en god regel når man velger vei i vinterfjellet, å se seg ut rygger og høydedrag som er såpass avblåst at stein og busker stikker opp. Eller som Tofteland sier til Sørnett:

- Gå på rygg – vær trygg!

[faktaboks]