Sørnett

Geir Lippestad til Kristiansand

Geir Lippestad mener kunnskap om mangfold er viktig. Foto: enbyforalle.no

Geir Lippestad mener kunnskap om mangfold er viktig. Foto: enbyforalle.no

I dag kommer Geir Lippestad til Kristiansand for å holde foredrag på folkebiblioteket. Foredraget er for alle.

Publisert:

Geir Lippestad, advokat, politiker og medmenneske - har blitt invitert av Kristiansand kommune for å holde et engasjerende foredrag med bakgrunn i egne livserfaringer og verdier. Foredraget hans, "Mangfold - når verdier kolliderer" er gratis, men det er allerede fullt med påmeldte.

- Det vil handle om verdien av mangfold for bærekraftige byer, sier Lippestad og fortsetter - For at byer skal være attraktive for arbeidsgivere, arbeidstakere og alle andre innbyggere i byen, så må man ha mangfolds kunnskap. Dette handler om å utnytte ressurser godt, hindre konflikter, skape gode og trygge bomiljøer og et blomstrende næringsliv, både nasjonalt og internasjonalt.

Lippestad er forbilde for "En by for alle"-uka.

Toril Hogstad er prosjektleder for "En by for alle" og hun forteller at utgangspunktet for å spørre Geir Lippestad om å bidra i «En by for alle!»-uka er at han har vært byråd for næring og eierskap i Oslo. Dette innebar også at han var byråd for integrering i Oslo, inspirasjon, og forbilde for «En by for alle!»-uka.

[img187641_2LM]

- I tillegg har Lippestad flere spesielle erfaringer og en kompetanse som gjør at vi spurte han. Lippestad har vært forsvarsadvokat for terroristen i 2011 og for han som ble dømt for drapet på Benjamin Hermansen. Lippestad har også erfaringer som toppolitiker i Oslo. Han har erfaring som far til barn med funksjonsnedsettelse og har også hatt den vonde erfaringen med det å miste et barn.

- Stor interesse for å høre Lippestad

Lippestad har en unik evne til å formidle, både som forfatter og som foredragsholder, de tankene og den kunnskapen han har ervervet seg.

- Vi har inntrykk av at det er bred interesse for å høre Lippestad, og at folk som generelt er opptatt av samfunnsspørsmål og etiske spørsmål vil komme på foredraget, forteller Hogstad.