Sørnett

Gjør obligatorisk skole deg bedre på skolen?

Publisert:

Vi snakket med elvene på første året på journalistikk, om hva de synes om obligatorisk skole. Det var delte meninger om dette temaet.

Neste år er det bestemt at det skal være obligatorisk skole på de som begynner på journalistikk neste år, skal ha 100 % obligatorisk skole, med 20 % fraværgrense. Vi snakket med studenter om dette og hva de synes om at skolen legger undervisningen obligatorisk. Dette medfører at elvene må være orientert over fraværet deres og legge opp fritidsaktiviteter slik at dette passer til studiene. Høgskolen valgte å gjøre dette siden de mener elevene lærer mer og flere kommer i undervisning. Vil dette medføre til bedre karakterer eller at flere dropper ut?

Voksen nok til å bestemme selv

Vi intervjuet Sander, en elev på NLA Gimlekollen om obligatorisk skole. Han syns obligatorisk skole hjelper til en viss grad. I perioder der det er praksis, synes Sander det er fint med obligatorisk skole slik at han er i rute, og kommer seg på skolen.

- Jeg synes ikke det skal være obligatorisk skole når det er forelesning siden jeg mener studenter er voksen nok til å bestemme hvordan de skal jobbe med skole, og hvordan de selv skal jobbe.

Sander synes det er deilig at han kan legge skolegangen sin etter eget ønske og at han kan ta seg fri å dra hjem når han vil utenom praksisperioden.

 

 

 

 

 

 

Sander Steinnes Christenssen. Photo: Daniel Ducros.

 

Undersøkelse

Vi intervjuet 26 studenter som går førsteåret journalistikk på NLA Gimlekollen.

 

Her er en undersøkelse av elvene på førsteåret journalistikk, der vi spurte om de synes obligatorisk skole var bra eller dårlig og om de lærer mer ved obligatorisk skolegang.