Sørnett

GLOBAL JOURNALISTIKK - STORBRITANNIA; Fire land samlet i et kongerike

Parlamentet i Storbritannia. Foto: Espen Aas

Parlamentet i Storbritannia. Foto: Espen Aas

Storbritannia består av fire land av de fem landene som befinner seg på de britiske øyer. England, Skottland, Wales og Nord-Irland går under samlebetegnelsen Storbritannia.

Publisert:

 

England er og har vært den dominerende parten i kongeriket. Wales var det første landet som ble med i unionsavtalen med England i 1536 og Skottland fulgte etter i 1707. Irland kom siste i 1801, men størstedelen av Irland brøt ut og dannet Republikken Irland.[faktaboks]

Storbritannia utviklet seg på 1800-tallet seg til å bli et av historiens største imperium. Dette ved hjelp av den industrielle revolusjonen på 18-tallet og kolonier spredt rundt over hele kloden. Imperiet er oppløst i dag, men fortsatt er Storbritannia en av stormaktene i verden.

Deltatt i begge verdenskrigene

Etter begge verdenskrigene har Storbritannia blitt svekket. Etter den første verdenskrigen var ikke Storbritannia lenger å ses på som en ledende stormakt. Og opprørene på Irland mellom 1916-1921 førte til at store deler av dagens Republikken Irland ikke lenger er en del av Storbritannia.

[img153562_2RM]

Bare dager etter at Hitlers Tyskland gikk til angrep på Polen i 1939, erklærte Storbritannia krig mot Tyskland som varte i fem år. I tiårene etter andre verdenskrig ble Storbritannias imperium ettertrykkelig svekket og koloni etter koloni fikk tilbake sin selvstyring.

Les også: Fortsatt fanget i Syria

Størst i Europa på sauer

Landene i Storbritannia har en lang tradisjon for gårdsbruk, hvor blant annet kornproduksjon er det viktigste som blir sådd på åkrene. På høylandet i vest holder for det meste saueholdet seg. England kan skryte på seg å ha det største saueholdet i Europa.

Storbritannia er ganske lik Norge når det kommer til de viktigste mineralene i kan hente ut. Råolje, naturgass og kull er blant disse, men kull blir mindre og mindre betydelig.

Norge og Storbritannia

Norge har hatt kontakt med de britiske øyer fra den tiden vikingene reiste over på plyndringer fra rundt år 800. Men offisielt har Norge hatt diplomatiske kontakter med Storbritannia siden Norges selvstendighet i 1905. Den norske kongefamilien har også familiære forbindelser til den britiske kongefamilien. Kong Harald V er tremenning til den britiske dronningen.

Les mer om Storbritannia på Store Norske Leksikons egne sider.