Sørnett

Gud erstattes med mennesket

Bildet er fra en Humanetisk konfirmasjon i Oslo rådhus. FOTO: Humanetisk forbund.

Bildet er fra en Humanetisk konfirmasjon i Oslo rådhus. FOTO: Humanetisk forbund.

Humanetisk forbund er et livssynssamfunn som setter mennesket i fokus. Men hvorfor velger folk å melde seg inn i et forbund, i stedet for å ikke være medlem av noe, når de ikke har noen tro?

Publisert:

- Selv om vi ikke har en religiøs tro, så tror de fleste på noe allikevel. Humanetisk forbund tror på mennesket. Det er naturlig at folk ønsker å treffe ”likesinnede” på sine egne arenaer. Det er viktig i forhold til identitet, forteller lokallagsleder for Humanetisk forbund i Kristiansand, Tone Randi Møller.

[img170626_2LM]

Greit at alle har ulik tro
Videre sier hun at hun tror folk ønsker å støtte det de jobber for. Humanetisk forbund kjemper for et inkluderende og mangfoldig samfunn der alle borgere i Norge må ha lik rett til utøvelse av sitt tro- og livssyn innenfor rammen av menneskerettighetene og norsk lov. Og de engasjerer seg også i internasjonalt arbeid for å fremme menneskerettigheter der krenkelser skjer på basis av undertrykkende livssynstradisjoner eller kulturelle fordommer.

- Vårt mål er en verden fri for religiøs og kulturell undertrykking. Vi arbeider bla. sammen med Norsk Folkehjelp i Rwanda i kampen mot vold mot kvinner. Et annet eksempel er engasjementet med å gi krisehjelp, beskyttelse og legehjelp til kvinner og jenter som har unnsluppet ISIL, sier Møller.

Vil ikke støtte kirken økonomisk
Det er også noen som melder seg ut av den norske kirke og inn i Humanetisk forbund av økonomiske grunner.

- Jeg ble som 15åring informert av min mor om at dersom jeg ikke meldte meg ut av den norske kirke, så ville de få skattepenger for medlemskapet mitt. Selv om jeg er et passivt medlem i Humanetisk forbund, så ønsker jeg heller at disse pengene skal gå til dem og deres arbeid, sier Iselin David-Larsen.

[img170626_3RM]

David-Larsen legger også til at hun synes det er veldig bra at Humanetisk forbund promoterer religionsnøytralitet, siden hun selv ikke er kristen og av den grunn ønsker et skille mellom stat og kirke.

Alternativer til kirkelige seremonier
Humanetisk forbund arrangerer både navnefest, konfirmasjon, vigsel og gravferd. Dette for å markere viktige milepæler i livet, helt uten religiøst innhold. Ved borgerlig konfirmasjon lærer ungdommene temaer som livssyn, humanisme, kritisk tenkning og menneskerettigheter.

- Seremoniene vi tilbyr har en gjennomsnittlig jevn økning hvert år, sier Møller.

Men hun skulle likevel ikke nødvendigvis ønske at flere av dem som melder seg ut av kirken, meldte seg inn i Humanetisk forbund.

- Det viktigste er at hver enkelt gjør sine tanker og refleksjoner og gjør sine bevisste valg. På den annen side så ønsker vi oss selvsagt flere medlemmer for å få større slagkraft og påvirkningsmulighet.

[img170626_4LM]

Feirer jul som normalt
Til tross for at julen er en høytid full av religiøst innhold, så gjør de som er medlem i Humanetisk forbund stort sett akkurat det samme som alle andre.

- Vi gleder oss til å være sammen med våre kjære, ha god tid og hygge oss med god mat, tenne lys og ha det godt sammen. Solen snur på denne tiden og det går mot lysere tider. Du vet, Jul ble også feiret før kristendommen kom til Norge, smiler Møller.

Les om en kjent komiker som er medlem av Humanetisk forbund, her.