Sørnett

Handlingsplan mot terrorrekruttering trengs i Kristiansand

Omar Sadiq, leder for ungdomsorganisasjonen i Muslimsk union i Agder.

Omar Sadiq, leder for ungdomsorganisasjonen i Muslimsk union i Agder.

Omar Sadiq fra Muslimsk union i Agder håper kommunen setter av ressurser og får gjennomført en lokal handlingsplan mot ekstremisme.

Publisert:

Leder for ungdomsorganisasjonen i Muslimsk union i Agder, Omar Sadiq, er positiv til større fokus på forebygging av terrorrekruttering og ekstremisme i Kristiansand.

-          Jeg syns det er bra det kommer på agendaen, og at det blir dratt ned på lokalt plan, sier han.

Det er Arbeiderpartiet i Kristiansand som har foreslått at det blir laget en lokal handlingsplan mot terrorrekruttering. NRK Sørlandet har i flere saker satt søkelys på rekruttering til ekstremistiske miljø i Kristiansand.

Utslagsgivende å jobbe lokalt

Sadiq er usikker på om det skjer rekrutteringer i Kristiansand, men er ikke i tvil om at det skjer nasjonalt.

-          Jobber man tettere med dette på lokalt nivå er det lettere å fange opp slike hendelser og dermed jobbe videre for å motvirke det.

Sadiq er leder for en ungdomsgruppe i Muslimsk union i Agder. De har over hundre ungdommer som møtes til samlinger. De jobber tett med problemstillingen rundt ekstremisme hvor det blant annet holdes taler om hvor feil denne holdningen er i forhold til deres religion. I tillegg til arbeidet som blir gjort i Muslimsk union ønsker Sadiq et team i kommunen som jobber særlig med forebygging av radikalisering.

-          Når det blir satt av ressurser og spesifikke mennesker til å jobbe med denne problemstillingen, vil man kunne se resultater. Det er viktig at personen som jobber med dette er multikulturelle personer med forskjellig bakgrunn, religion og kultur, som forstår dette tydelig og ikke bare har lest seg opp på en bok.

Fokus på ungdom og konvertitter

Ekstremisme oppstår særlig blant ungdom som er ensomme og ikke klarer å aktivisere seg i samfunnet. I tillegg hevder Sadiq at også konvertitter er utsatt.

-          De sitter ofte på internett hvor de kommer bort i feil miljøer, internett i dag har jo ingen grenser. Så uansett hvor man sitter kan man være en potensiell rekrutt for disse miljøene. Jeg håper kommunen setter av ressurser og får gjennomført en slik handlingsplan der det er stort fokus på ungdommer og konvertitter.

 

Skolen viktig arena

Også skolen er en viktig del av det forebyggende arbeidet mot ekstremisme. Rektor på Oddemarka skole Rune Heggdal legger til at skolen jobber med å skape forståelse rundt ulike kulturer. I tillegg jobber skolen tett med lokale aktører som skal gi et tilbud til alle ungdommer. Han sier også at det er et fokus i skolen å kunne gi ungdommen en god oppvekst.

-          Vi ser jo om det er noen som ikke trives og blir ensomme, og da blir det vårt oppdrag å finne en aktivitet som de kan delta i, sier Heggdal.