Sørnett

Har brukt 400 arbeidstimer på Odderøya: - Mye arbeid

Odderøyas Venner på dugnad. FOTO: Hentet fra Odderøyas Venner på Facebook

Odderøyas Venner på dugnad. FOTO: Hentet fra Odderøyas Venner på Facebook

Hver tirsdag møtes åtte mann for å arbeide på Odderøya. Hovedmålet er å bevare øya og historien. - Vi kan bidra med den kompetansen vi har, sier Steinar Ose i Odderøyas Venner.

Publisert:

11. januar 2023 ønsket Odderøyas Venner under innbyggerdialogen gjennomført av Kristiansand kommune å sette søkelys på Haubitsanlegget.


Styreleder i Odderøyas Venner, Steinar Ose, kan veldig mye om stedets historie, og hva som er planene for anlegget på Odderøya i tiden fremover.

Fikk mye juling

- Under angrepet på Norge 9. april 1940 var Kristiansand festning en av de festningene i landet som fikk mest juling, forteller Ose.

[img242789_2RM]

Forsvarerne ved Odderøya drev den tyske invasjonsstyrken tilbake to ganger. Odderøya ble beskutt fra krigsskip, bombet av fly og til slutt stormet.


- Slaget tok åtte mann og 13 skadde blant forsvarerne, flere ved haubitsbatteriet. Haubitsbatteriet spilte en viktig rolle i Kristiansands forsvar i den kalde krigens tidligste fase.


På toppen av Odderøya, med en enestående utsikt til Skjærgården, ligger haubitsbatteriet.


Haubitsanlegget er unikt i nasjonal sammenheng, og Odderøyas Venner ønsker sammen med Vest Agder museet å lage en utstilling i anlegget som viser den heroiske kampen soldatene utførte 9. april, med gammelt utstyr og dårlig øvingsstandard. Dette skal bli et minnested over de falne og kampene 9. april.

Var æresvakt i kongelig begravelse


[img242789_3LS]

Den 7. januar 1991 ankom Per Christian Rydz Larsen Odderøya, ti dager senere døde den daværende kongen, Olav V.


Det ble bestemt at 5.000 soldater fra de ulike våpengrenene i Norge skulle være æresvakter langs ruten til båren. Fra de 5.000 soldatene ble det plukket ut 30 soldater fra Kystartilleriets rekruttskole på Odderøya.


Larsen var en av de 30.


- Det var gøy å bli plukket ut til å være æresvakt i en kongelig begravelse, forteller han til Sørnett. 

Møtes hver tirsdag


Odderøyas Venner har brukt mye ressurser for å få haubitsanlegget tilgjengelig. Steinar Ose anslår rundt 200.000 kroner, og 400 arbeidstimer. Odderøyas venner vil at anlegget på Odderøya skal være et museum, hvor de kan ha utstilling for besøkende.


- Vi har holdt på i 10 år for å få myndighetene til å bevilge de resterende 1,5 millioner kroner som skal til, sier Ose.


Odderøyas Venner mener bevillingen av penger til museet, bør være en oppgave for de offentlige og ikke for en frivillig organisasjon.


- Vi kan bidra med den kompetansen vi har. Odderøyas Venner ønsker å ivareta historien og minnesmerkene øya innehar. Vi legger derfor inn mye arbeid for å gjøre øya fritt for alle og et sted der livsgleden dominerer, forteller Ose avslutningsvis.