Sørnett

Har som mål å øke kompetansen i Agder

På karrieresentrene vil man kunne få kartlagt hva som mangler for å få kompetanse på videregående nivå. En viktig nysatsing, heter det på fylkeskommunens nettsider.

Publisert:

I Kristiansand vil kick-off bli holdt på Kristiansand Katedralskolen Gimle. Her deltar blant annet fylkesutdanningssjef Arly Hauge og fylkesdirektør i NAV Elisabeth Blørstad. Karrieresentre vil også bli åpnet i Mandal og Farsund.

Karrieresentrene vil også gi voksne og lærlinger individuell gratis veiledning i karriere- og kompetanseutvikling. I samarbeid med NAV håper Karrieresentrene å kunne skreddersy et opplæringsløp for den enkelte. Sentrene skal også kunne gi veiledning om høyere utdannelse, med tanke på hva man må gjøre for å få plass i høyskole og universitet.