Sørnett

Har vi husket på meningen bak jul?

Sokneprest Jon Andreas Lavland og familien får i år besøk av vennefamilie fra Malaysia.       Foto: Karen Kilane

Sokneprest Jon Andreas Lavland og familien får i år besøk av vennefamilie fra Malaysia. Foto: Karen Kilane

Julefeiringen er en tid fylt med tradisjoner der alt skal være likt som året før. Men er julefeiringen i Norge den samme i dag som før? Hva er den betydelige forskjellen?

Publisert:

Ordet jul er opprinnelig fra en hedensk høytid der dem feiret midtvinter, men slik vi kjenner jul i dag er det en kristen tradisjon der man feirer Jesus fødsel. Fra gammelt av feiret man jul der verdier som godskap, medmenneskelighet og gavmildhet sto i sentrum for feiringen. Har vi husket å ta med oss disse verdiene inn i 2000-tallets julefeiring?

Sokneprest Jon Andreas Lauvland forteller at slik julen er i dag, ikke er som den en gang var. Han forteller at adventstiden tidligere var en noe enklere forberedelsestid, mens julefeiringen ikke startet før den 24. desember. I dag ser man julebord, julereklamer på tv og andre juleprodukter i butikkene allerede i november. Ved spørsmål om hvorfor julefeiringen starter så tidlig som den gjør nå, forteller pensjonert prost og sokneprest Bjarne Olaf Weider at deriblant restaurantbransjen har fått feiringen til å starte før. Det er masse penger å hente fra bedrifter, lokallag og andre sosiale grupper i samfunnet som vil feire julebord, og Lauvland forklarer det slik;

-Det er mange aktører som ønsker å stimulere til økt forbruk, og jula med både gaver og fokus på julebord og mye god mat er en gyllen anledning for økt omsetning.

Weider forteller at julen uten tvil er blitt en mer kommersiell feiring, der gaver står høyt opp på lista. Desember er en dyr måned der det brukes svimlende summer. Likevel ser han seg fornøyd med at kirkene fylles opp hver julaften og at det stadig er behov for å legge opp flere gudstjenester. Også Lauvland har julaften full med fire gudstjenester som han skal holde. Har vi husket på meningen bak jul?

[img199180_2LM]

Roten til kristendom

Når vi ser på juleevangeliet og det som skjedde i Betlehem, finner vi roten til kristendom, men også til hvorfor vi feirer jul, forteller Lauvland. Jesus fødsel er sammen med påskehendelsen utgangspunktet for den kristne tro, og det er dette vi opprinnelig feirer hver desember. Lauvland påpeker også at det er mange gode verdier i juleevangeliet som forteller mye om hvordan vi skal behandle hverandre. -Det kan blant annet handle om å inkludere mennesker som kjenner seg utenfor. Om alle tenkte litt ekstra på et annet menneske som er litt alene i jula, ville mye godt skjedd.

Mange føler skam

Det er ikke alle og enhver som har kapital til å skulle kjøpe de dyreste gavene hvert eneste år. Lauvland synes det er viktig at vi husker på hva jul opprinnelig er og dets kristne gode verdier. -Som prest er noe av min jobb å minne mennesker på noe de kanskje har glemt, at det grunnleggende i jula er at Gud blir menneske. Han legger også til at en av de største gavene Gud gir, er oss selv.

Selv om vi har fått oss selv og er fornøyd med det, er det som Lauvland forteller dessverre mange som ikke har noen andre enn seg selv under juletiden. - En type skam er å ikke ha så mye penger, en annen type skam er det å mangle et sosialt nettverk og venner. Han synes at Frelsesarmeen, Blå kors, Bymisjonen og andre gjør en god jobb med å inkludere de som ikke har andre. -Folk som skriver på facebook og spør «vil du ha noen å feire jul sammen med?» synes jeg er en vakker ting.

Vil ikke svartmale det

Lauvland avslutter intervjuet med å påpeke at julen er en god tid for mange, der man får være med venner og familie og kunne sette pris på det man har.