Sørnett

Hektisk rundt den nye PPT lederen

Annikken L. Sunde. Foto: Kristiansand Kommune

Annikken L. Sunde. Foto: Kristiansand Kommune

Annikken L.Sunde er nye leder i PP tjenesten i Kristiansand. Hun har tatt over jobben etter at den gamle lederen Arvid Alsaker sluttet etter 30 år i jobben.

Publisert:

Prosjektet “Tidlig innsats” er et prosjekt som jobber aktivt mot at barn eller ungdom som er i risikosonen skal fanges opp tidligere en det gjør i dag.

Den nye lederen har ikke fått satt seg så mye inn i prosjektet, men hun ser svært positivt på fremtiden.

- Selv om jeg ikke har fått satt meg så veldig inn i prosjektet enda, så er det noe vi absolutt vil satse videre på. Vi har bestemt å prioritere denne saken videre, og vi har folk som er under opplæring for å få enda bedre resurser på dette området. sier svært travel Sunde til Sørnett.

[sniplet faktaboks]PPT  (Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste) er et kommunalt organ som skal hjelpe skolene og barnehage eller med barn som trenger særskilt oppfølging. Noen av arbeidsoppgavene er å hente inn spesialpedagoger for å få til et bedre læringsmiljø. Denne tjenesten er en rettighet for alle kommuner i Norge, og bidrar til økt trivsel og rettssikkerhet for barn og ungdom.