Sørnett

Her er vannscootere ulovlig

I området fra Ryvingen utenfor Mandal, til Oksøy ved Flekkerøya, er det totalforbud mot vannscooterkjøring.

Publisert:

Klikk på kartet for informasjon. Kart: Miljødirektoratet.

- Det er foreløpig ikke et veldig stort problem, men aktiviteten økes og vi får inn en del klager, sier Olaf Landsverk i Statens Naturoppsyn.

Store deler av kysten utenfor Kristiansand vernet

Forskriften om bruk av vannscootere trådte i kraft fra og med første juli 2013. Den sier at det er totalforbud mot vannscootere i vernede områder.  Det er heller ikke lov å bruke disse farkostene 400 meter fra land, eller 400 meter på utsiden av verneområdene. Det vil si at store deler av skjærgården fra Mandal til Kristiansand er fredet mot all bruk av vannscootere.

Landsverk peker først og fremst på informasjon som det største problemet til at disse vedtektene ikke ivaretas av båtfolket.

- Vi må bli bedre på å informere vannscooterkjørerne, men også forhandlerne trenger opplysning.

Det er et vernet landskapsområde med et areal på hele 100 kvadratkilometer det er snakk om. Området som strekker seg fra Oksøy fyr i øst, til Ryvingen i vest, er et sammenhengende og egenartet skjærgårdslandskap med et mangfold av dyre- og planteliv. Derfor er politiets synlighet og miljøoppsynets bevisstgjøring viktig, mener Landsverk. Han føler ansvaret ligger i begge leire.

- Det er et todelt ansvar. Vi må bli flinkere på å informere, mens politiet må være ute på kontroller.

Informasjon er viktig

Bjarne Lindland, i Kristiansands båttjeneste, bekrefter at disse lovene blir brutt til stadighet.

- Ja, det er nok det. Noen bryter loven bevisst, mens andre kanskje bryter den ubevisst.

Frustrasjonen til de som bor i og ved de vernede områdene skjønner Lindland godt, og derfor faller Statens Miljøoppsyns tanker om bedre informasjon og flere kontroller, i god jord hos politibetjenten. Han er enig i at informasjon er nødvendig.

-  Det kunne vært bedre opplyst, innrømmer han.

Kjøreren er ansvarlig

Lindland mener at selv om kommunikasjon og flere kontroller er viktig, så er det fulle og hele ansvaret på kjøreren selv.

- Hvis man går til innkjøp av en vannscooter, som tross alt koster en del tusen, så bør man på forhånd sette seg inn i hvor man kan kjøre. Det er føreren av vannscooteren som har det fulle ansvaret.