Sørnett

Hjelp fra uventet hold

Flere studenter har i disse dager blitt permitert fra deltidsjobben, og ettersom studenter ikke inngår i ordningen med dagpenger har flere av dem opplevd større hull i økonomien. Grunnet dette har flere utleiere valgt å senke husleien for å gi ut en hjelpende hånd.

Publisert:

Hør intervju med en utleier, leietaker og nettsiden Husleie.no: