Sørnett

Hjemmekontor og hjemmeskole, det kan bli mye på en gang

Alva Glorvigen Allesøe stiller til Teams møte med dyna på plass.

Alva Glorvigen Allesøe stiller til Teams møte med dyna på plass.

For mange foreldre har det vært dobbelt opp med jobb under coronakrisen, som en følge av at jobb og skole har krasjet.

Publisert:

Etter at barna på barneskolen ble sendt hjem som følge av smittefaren ved korona er det mange foreldre som har måtte bryne seg på oppgaven med hjemmekontoer og hjemmeskole for barna.

Hugo De Boer er en av mange forelder som har måttet jobbe hjemmefra samtidig som han har måttet styre med hjemmeskole for barna, han forteller, -Det har vært veldig utfordrende å administrere tiden og planene våre. Akademiske jobber har en uskrevet forventning om å jobbe både dager og kvelder, og med barna hjemme som tar opp en bit av den effektiv arbeidstid har min tilgjengelige tid til å forplikte meg til arbeidet redusert.

[img206542_2LM]

Når han ble videre spurt om han ikke fikk gitt nok tid til enten skole eller jobb fortalte han, - Definitivt, og verken jobb eller skole har fått alle nødvendige timer. Dette er en balanse vi må godta og akseptere, og verken skole eller arbeid kan forvente å bli prioritert ettersom begge er like viktige. Forteller Boer.

Et annet mulig problem med hjemmeskole er at barna kanskje ikke får et like godt utbytte av det i forhold til det de ville fått om de hadde vært på skolen, for å finne ut mer om dette var jeg i kontakt med en lærer på Rotnes barneskole, nettundervisning startet som en nødløsning uten noen verktøy på plass. Vi hadde kommet til å bruke år på og komme dit vi er nå uten denne tvangstrøyen. Etterhvert har det gått seg til. De fleste elever på 7. trinn klarer også å gi uttrykk for positive elementer ved hjemmeskolen. Forteller Dorrith Harestad Roger.

[img206542_3LM]

Det kan altså virke som om nettskole ikke nødvendigvis bare er en negativ ting, men synet på hvorvidt det virker varierte fra lærer og forelder, - Hjemmeskole og virtuell undervisning er ikke hva det er blitt utgitt for å være av talsmennene for MOOCs osv. Det er i beste fall OK, og lærerne våre er ikke utstyrt med verktøy og ferdigheter for å tilby god online undervisning. De gjør selvsagt sitt beste, og jeg beundrer deres innsats, men dette er ikke en gyldig erstatning for virkelig skole. Sier Boer.

Men nå er var det jo ikke slik at skolene vi forventet coronakrisen heller, Dorrith forteller, - Skolene var ikke klare, men vi ble klare fort. vi har klart oss takket være privat utstyr. De elevene som ikke hadde tilgang til datamaskin fikk låne. Dette har ført til en rask oppgradering av utstyret i Nittedal kommune. Vi kommer tilbake til en annen virkelighet nå når det gjelder IT. Vi har også lært oss at vi ikke trenger den dårlige plattformen It's learning lenger.

Det er altså tydelig at skolene har gjort sitt aller beste for å få i gang utdanningen igjen, det virker også som om det kan ha hatt andre positive påvirkninger for skolen. Boer var også enig i at skolen har gjort det beste den kan ut av situasjonen sammen med elevene og foreldrene, - Lærerne gjør det best de kan, og det samme gjelder for elevene og foreldrene. Vi kan ikke forvente at barna våre skal bli digitale elever fra den ene dagen til den andre, og vi skal heller ikke glemme at vi selv sliter med våre avhengigheter til digitale og sosiale medier.