Sørnett

Hopper for hjertet

Ivrige elever som vil vinne konkurransen

Ivrige elever som vil vinne konkurransen

Hopp for hjertet er en nasjonal hoppetaukonkurranse for skoleelever fra 4.-7.klassetrinn. Lovisenlund er en av de mange skolene i Vest-Agder som er med i hoppkonkurranse.

Publisert:

I går startet Nasjonalforeningen sin store hoppetaukonkurranse for folkehelse. Over halvparten av landets barneskoler er med. Der iblant 4 163 barn i Vest-Agder som skal delta. Vi ble med 5. trinnet på Lovisenlund barneskole for å følge de ivrige elevene med i konkurransen.

- Det er gøy å hoppe, sier Emma, som går i 5. klasse.

- Hvorfor det?

Da er vi flere sammen og alle kan delta, fortsetter hun. Og det er god stemning, tilfører Sofie, som går sammen med Emma.

Flere av barna var glad for en slik konkurranse og veldig på å vinne. Her har trinnet mulighet til å vinne aktivitets-utstyr, så konkurranseinstinktet er på det høyeste på trinnet. - Vi skal vinne, sier Rebecka.

 

Skoler konkurrerer mot hverandre

Konkurransen går ut på å hoppe flest mulig minutter felles som en klasse. Her kan en person hoppe maksimalt 60 minutter på en skoledag.

- I går hoppet jeg i 35 minutter, sier Jens Fredrik med et stolt glis om munnen

Det er flere av elevene som hopper i alle mulige friminutt de har. De bruker også gymtimene for å hoppe. Her satser de altså høyt.

[img160810_2RM]

- Vi er de beste, sier Sofie

Vært med før

Skolen har deltat før, men det er først nå 5.trinnet er med, sier Tom Arne Hoel, som er kontaktlærer på trinnet.
Kontaktlærerne på trinnet meldte opp klassen til konkurransen og håper at det fører til stor aktivitet bland elevene.

- Det er veldig fint med noe som varier, her har eleven noe å gjøre mens de er ute i friminuttene, sier en andre kontaktlæreren, Svein Gulbrandsen.

Noen er med fordi de syns det er gøy å hoppe, mens andre er veldig konkurrerende og vil veldig gjerne vinne, sier begge to.

Nasjonal hoppetaukonkurranse 

Hopp for hjertet er en nasjonal hoppetaukonkurranse for skoleelever. Her fokuseres det på helse, å hoppe tau er bra for helsen. De vil inspirere barn til å være i bevegelse i sin skolehverdag, men også vise at fysisk aktivitet kan kombineres med med og undervisning.

− Glade og aktive barn lærer og trives bedre på skolen. Ved å delta på Hopp for hjertet får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Stor deltakelse

Hoppetaukonkurransen har vært populær bland barneskolen i landet i mange år. I 2005 var det 40 000 skolebran som deltok, nå har tallet vokst til 100 000 barn.

Ved å delta i hoppetaukonkurranse får elevene mulighet til å erfare gleden av å være i aktivitet sammen, blir kjent med sine medelever på en ny måte, samt innfri Helsedirektoratets anbefalinger om å utøver minimum 60 minutter daglig fysisk aktivitet - helt gratis.