Sørnett

Hovedprosjekt: Hvem er du, Imam Yasir Fawzi?

Imam Yasir Fawzi, foto: Håkon Sandåker

Imam Yasir Fawzi, foto: Håkon Sandåker

Håkon møter folk; denne gangen er det Imamen Yasir Fawzi fra Ahmadiyya-menigheten jeg samtaler med. Temaene blir den nye moskeen som han står bak og hvordan hans tro er.

Publisert: