Sørnett

Høyere hensikt enn sin egen lommebok

Studenter skal gå i Hans Nielsen Hauges fotspor på NLA høgskolens nye etikkbaserte økonomi – og administrasjonsbachelor.

Publisert:

- Hans Nielsen Hauge var gründeren som skapte lønnsomme bedrifter over hele norge, inspirert av høyere motiver, høyere enn sine egen lommebok sier Magne Supphellen, en av initiativtakerne bak studiet.

Hauge ble begravd for nesten 200 år siden, nå graves hans verdier opp igjen på NLA høgskolens nye studie Hauge school og management.

 

Stor tro

Rektor Bjarne Kvam har stor tro på det nye studiet og forteller at flere i norsk næringsliv har vist stor interesse for faget.

- Flere av de vi har pratet med har vært villige til å sponse studiet for å få det i gang.

Det er også planlagt praksis i ulike bedrifter og organisasjoner for å få testet det man lærer i den virkelige verden, forteller skolen på sin nettside.

Studieløpet er treårig og finner sted på NLA høgskolen i Staffeldtsgate.

- målet er å ta opp 50 studenter hvert år, altså 150 studenter i løpet av bacheloren, forteller Kvam.  NLA høgskolen er en privat drevet skole og koster 12500 kroner i semesteret.

 

Hauge som forbilde

Hauge hadde sitt virke på slutten av 1700-tallet og reiste rundt i hele Norge som predikant og entreprenør. Han opprettet i nærheten av 30 ulike virksomheter, helt fra Kristiansand i sør, til Troms i nord. Han gav også ut en rekke bøker eller oppbyggelseslitteratur, hele 250 000 bind i en befolkning på 800 000.

Selv om Hauge selv var kristen og faget er bygget på hans tanker og verdier, mener rektor Kvam at studiet passer for alle som vil gå inn i det økonomiske/administrative området med en etisk tenkning som ballast for yrket.

Men på tross av Hauges mange verker er det ikke dette som skal studeres, men hans ideer satt i livet i bedrifter rundt omkring i Norge forteller Kvam.

- Kulturen i bedriftene han etablerte var preget av flittighet, personlig ansvar, likeverd, omsorg for medmennesket og samfunnsansvar, sier Magne Supphellen på studiets nettside.