Sørnett

Høyt antall familievoldssaker

I følge tallene i årsrapporten fra Agder politidistrikt ble det registrert 202 straffesaker for brudd på straffelovens § 282 - mishandling i familieforhold og § 283 - grov mishandling i familieforhold i 2017. I 2016 var tallet 187, mens i 2015 var tallet 205.

Publisert:

 

- Vi vet at det er store mørketall innenfor denne type kriminalitet, sier Lindeberg.