Sørnett

Høyt radonnivå i flere barnehager

Resultatene av de nye radonmålingene viser oppsiktsvekkende tall i flere av byens barnehager.

Publisert:

Sørnett har fått tilgang de nyeste radonresultatene ved alle barnehager i Kristiansand. I forkant av undersøkelsen i fjor ble grensene for det tillatte radonnivået redusert, men årets undersøkelse viser at flere av byens barnehager overstiger det tillatte nivået. Kommuneoverlege Vegard Vige sier til Sørnett at radonnivået nå skal være minst mulig, og helst under 100 bequerel/M3 per rom. Det blir ikke foretatt radonmålinger i absolutt alle rom. Målingene blir gjennomført i rom der det størst grunnlag for å finne høye verdier av radongass.

Flere skiller seg ut:

Oversikten Sørnett har fått tilgang til viser radonmålinger foretatt i ulike rom, og alle byens barnehager er tatt med i oversikten. I noen barnehager finnes det høye målinger av radon i flere av rommene, mens noen barnehager har spesielt høye radonverdiene i ett av rom. Karuss barnehage i Vågsbygd er den definitive verstingen, her er det foretatt målinger i tre av rommene, og til sammen viser undersøkelsen til over 2000 bequerel/M3 fordelt på de tre rommene. Ett av de tre rommene på Karuss har en radonverdi på 1231 bequerel. En annen som skiller seg ut er Taremareskogen Barnehage på Flekkerøy. Her er det foretatt målinger i tre rom, og samlet overstiger målene 1000 bequerel. Ett av romene holder seg innenfor grensen på 100 bequerel per rom, men to av rommene viser til vesentlig høyere tall.

[sniplet faktaboks]Her er noen av verstingene:


  • Karuss Barnehage, 2282 bequerel/M3. Målingen er fordelt på tre rom.

  • Taremareskogen Barnehage, 1018 bequerel/M3. Målingen er fordelt på tre rom

  • Øvre Slettheia Barnehage, 725 bequerel/M3. Målingen er fordelt på to rom.

  • Veslefrikk Barnehage, 560 bequerel/M3. Målingen er fordelt på to rom.

Ikke alle bryter grensene:

Det er også flere av barnehagene som holder seg innenfor den øvre grensen på 100 bequerel/M3 per rom. I Hellinga Barnehage er det for eksempel gjort målinger av radongass i hele ti rom. Ingen av disse rommene overstiger 100 bequerel/M3 per rom. Det samme gjelder Hellemyr Barnehage, men her er det foretatt målinger i et vesentlig mindre antall rom. Kongsgård flyktningbarnehage er relativt nyoppstartet, radonmålingene herfra er svært positive. Det ble ikke målt radonnivå i mer enn to rom. Ett av rommene ble målt til ti bequerel/M3, og et annet ble målt til fire.

Etter at undersøkelsen nå er gjennomført, skal man begynne arbeidet med å redusere utslippet av radongass. Pressekontakt- og kommuneoverlege Vegard Vige sier at det innen kort tid vil iverksettes tiltak for å redusere utslippene.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Nyheter Vis flere

Flere trekker seg fra politikken
Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.