Sørnett

Human-etisk forbund opplever økning i medlemstallene på landsbasis

Men i Kragerø står det stille.

Publisert:

2015 viste seg å bli et godt år i Human etisk forbund. På landsbasis ble hele 4355 nye medlemmer registrert i forbundet, men i Kragerø har det ikke vært mye bevegelse i medlemstallene. Antall konfirmanter varierer, og i 2016 er det meldt opp 16 konfirmanter.

- Antallet som står til humanistisk konfirmasjon i Kragerø og Drangedal varierer fra år til år, det går litt opp og ned. På landsbasis øker tallet, men den samme variasjonen som vi opplever finnes i alle lokallag, forteller kontaktperson i Kragerø, Berit Solli Larsen.

Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet.

-       Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget, forteller Solli Larsen.

Under konfirmantundervisningen er målet å styrke evnen til selvstendig tenking og etisk handling. De unge blir også bevisste på livssyn.

-       Vi ønsker å lære dem evne til omtanke, respekt og toleranse. Vi ønsker også å lære de unge å ta ansvar, forteller Solli Larsen.

I Kragerø arrangeres det for tiden ikke navnefester, som er alternativet til dåp. På landsbasis blir dette tilbudet stadig mer populært, ifølge Human-Etisk forbund sine hjemmesider, Human.no.

I 2015 valgte 2246 foreldre å holde navnefest for sine barn. Til sammenligning valgte hele 45.000 foreldre å døpe barna sine i Den norske kirke.

At kirken fortsatt er det største trossamfunnet i Norge er det liten tvil om, men medlemstallene til Human-Etisk forbund øker.