Sørnett

Human-etisk forbund opplever økning i medlemstallene på landsbasis

Men i Kragerø står det stille.

Publisert:

2015 viste seg å bli et godt år i Human etisk forbund. På landsbasis ble hele 4355 nye medlemmer registrert i forbundet, men i Kragerø har det ikke vært mye bevegelse i medlemstallene. Antall konfirmanter varierer, og i 2016 er det meldt opp 16 konfirmanter.

- Antallet som står til humanistisk konfirmasjon i Kragerø og Drangedal varierer fra år til år, det går litt opp og ned. På landsbasis øker tallet, men den samme variasjonen som vi opplever finnes i alle lokallag, forteller kontaktperson i Kragerø, Berit Solli Larsen.

Formålet med Humanistisk konfirmasjon er å styrke humanistiske verdier i samfunnet.

-       Humanistisk konfirmasjon er et tilbud til ungdom som ønsker et kurs i livssyn og etikk og en høytidelig seremoni på dette grunnlaget, forteller Solli Larsen.

Under konfirmantundervisningen er målet å styrke evnen til selvstendig tenking og etisk handling. De unge blir også bevisste på livssyn.

-       Vi ønsker å lære dem evne til omtanke, respekt og toleranse. Vi ønsker også å lære de unge å ta ansvar, forteller Solli Larsen.

I Kragerø arrangeres det for tiden ikke navnefester, som er alternativet til dåp. På landsbasis blir dette tilbudet stadig mer populært, ifølge Human-Etisk forbund sine hjemmesider, Human.no.

I 2015 valgte 2246 foreldre å holde navnefest for sine barn. Til sammenligning valgte hele 45.000 foreldre å døpe barna sine i Den norske kirke.

At kirken fortsatt er det største trossamfunnet i Norge er det liten tvil om, men medlemstallene til Human-Etisk forbund øker.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand