Sørnett

Hvor blir det av rundkjøringen i Vågsbygd?

Siden 2014 har Kristiansand lovet en rundkjøring for å bedre trafikken i det travle Kjoskrysset i Vågsbygd. Hvor er rundkjøringen?

Publisert:

Kjoskrysset har lenge vært kjent for å være et av Kristiansands verste trafikkerte kryss. Rushtiden i den såkalte flaskehalsen forsinker kollektivtransport, skaper utålmodige sjåfører og utrygg trafikk.

Planen om å gjøre flaskehalsen om til en rundkjøring ble sist vedtatt i bystyret i 2019. Med grunnerverv og planlegging unnagjort er Kjoskrysset ferdig revidert. det er kun finansieringen som gjenstår for å iverksette byggprosjektet.

Finansiering

Det vil koste 130 millioner kroner for å bygge en rundkjøring i Vågsbygd, forteller Dagfinn Fløystad, avdelingsleder for strategi og mobilitet i Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen har allerede lagt inn 27,5 mill til prosjektet. Rundt 90 mil som mangler er det kommunen som må betale.

Bortprioritert

Da rundkjøringen i kjoskrysset først ble vedtatt i 2014 var planen at kommunen skulle bruke bompengeinntekter til å finansiere mesteparten av byggeprosjektet. Andre prioriteringer satte kjoskrysset på vent. Planen videre var at bompengeinntektene fra 2015 skulle finansiere utbyggingen. De bompengene ble også prioritert til andre prosjekter.

I snart syv år har kommunen lovet at bompengeinntekter skal skal finansiere en rundkjøring i det som er et av Kristiansands verste kryss, og i snart syv år har bompengene gått til andre planer. Hvorfor det?

Marte Ulltveit, Leder for MDG i Kristiansand, deltok i bystyremøtet, 2019, da rundkjøringen i Vågsbygd ble vedtatt for andre gang. Hun konstaterer at det er de større partiene i Kristiansand som skyver Kjoskrysset underst i bunken på prioriteringslista hvert år.

Få politikere vil uttale seg om saken. Christian Eikeland, fylkesleder for Frp i Agder, mener grunnen er for  at det er staten som skal betale for utbyggingen av krysset.

Den nye bompengeordningen 

Planen for i år er atter en gang at bompenger skal finansiere rundkjøringen. Den nye bompengeordningen blir tatt opp i bystyret til våren, hvor Ulltveit vil delta. Hun er optimistisk angående finansieringen av Kjoskrysset. Hun forteller at det flertallet i bystyret vil ha rundkjøringen utbygd.

Dagfinn Fløystad garanterer også at rundkjøringen vil komme. Han er derimot ikke like optimistisk på at finansieringen fra kommunen kommer i år.

Trykk på lenken for å høre intervjuene og mer om utbyggingen av Kjoskrysset.

Nyheter Vis flere

Kampen mot marin forsøpling

Kampen mot marin forsøpling

Forskere bak ny studie beregner 170 billioner plastpartikler ut i verdenshavene. I Norge slippes det 19 000 tonn med mikroplast ut fra norske kilder på land hvert år. Med mikroplast som en global forurensning finnes det heldigvis flere som kjemper mot marin forsøpling i Norge.

Kristiansands unge sier deres meninger
Er gresset grønnere i Kristiansand?
Oppstart av IK Start kvinner har hjulpet på interessen for kvinnefotball i Kristiansand