Sørnett

- Hyggelig med torvhandel

Plan: Ordfører Arvid Grundekjøn ønsker ukesplaner for torvhandlerne. Foto: Kjetil Nygaard

Plan: Ordfører Arvid Grundekjøn ønsker ukesplaner for torvhandlerne. Foto: Kjetil Nygaard

Ordfører Arvid Grundekjøn ønsker planer på ukesbasis for å bedre forholdene til torvhandlerne.

Publisert:

Ordfører Arvid Grundekjøn (H) mener det er viktig å ha torvhandlerne i byen.

- Torvhandel er et veldig viktig innslag på alle måter. Det er hyggelig å ha dem der, og det er et veldig godt tilbud, sier Grundekjøn.

I gårsdagens bystyre var saken oppe til diskusjon, men ble ikke votert over. Flere viste sin støtte til torvhandlerne, og mente de hadde en for vanskelig hverdag. Ordføreren mener det er mange hensyn å ta i denne saken.

- Det sentrale byrommet skal fungere for andre grupper også. Det skal være festivaler og sang på Torvet. Mye hyggelig skjer her, sier Grundekjøn.

Han forstår torvhandlernes sak, og foreslår at man samarbeider om å sette opp ukesplaner.

- Det er naturlig at man ikke belaster torvhandlerne med unødvendige flyttinger. Etter mitt syn bør vi vurdere ukesplaner som sier hvilke dager torvhandlerne må flytte seg, og når de kan bli stående. Styringen må ligge hos kommunen, men man skal ikke plage torvhandlerne for mye, sier ordføreren.

[img67359_2LM]