Sørnett

- Ikke langt nok nord

Den nye grønne korridoren er ikke et godt nok svar på politikernes bestilling, mener Mette Gundersen (Ap). Foto: Statens vegvesen

Den nye grønne korridoren er ikke et godt nok svar på politikernes bestilling, mener Mette Gundersen (Ap). Foto: Statens vegvesen

Kristiansandspolitikerne er uenige om Vegvesenets forslag om ny trasé for Ytre ringveg er godt nok.

Publisert:

- Vi er ikke fornøyde. Forslaget KrF fremmet i formannskapet (i juni, j.anm.) var lengre nord. Jeg mener fortsatt ikke det er så langt nord som KrF fremmet, sier Mette Gundersen, partileder i Arbeiderpartiet.

Hun påpeker at den grønne traséen fortsatt vil føre til store inngrep i naturen. Uansett er en nordligere trasé også noe som diskuteres innad i vegvesenet. Ordfører Arvid Grundekjøn (H), mener imidlertid det må gode grunner til for å endre retninga på saken.

[img118166_2RS]

- Det er jo flotte naturområder som potensielt kan bli berørt, men det er også viktig å ha et veisystem som kan være en avlastning for de 30 prosentene av trafikken som går gjennom sentrum uten at det er noen grunn til det, sier Grundekjøn, før han fortsetter:

- Det er en nesten fundamental betydning å få et veisystem som ikke kjører alle gjennom sentrum og gir forsinkelser og miljøproblemer, fremhever Grundekjøn.

 

Mer på tog

Solveig Nilsen, partileder i Venstre, mener det er positivt at vegvesenet kom med svar på politikernes bestilling om en vei med minst mulig inngrep i naturen. Hun mener det er bra med flere tunneler.

Nilsen håper likevel at et forslag om en nordligere trasé blir tatt med når vegvesenet skal lage utredningen, slik at minst mulige naturinngrep blir nødvendige. Selv om bygging av en lengre tunnel vil gi høyere kostnader, mener Nilsen naturen er viktigere å beholde enn å bry seg om hvor mye penger som blir brukt på det.

- Når man bygger vei i dagen blir den der som sår i naturen, poengterer Nilsen.

Nilsen er uansett ikke sikker på viktigheten av Ytre ringveg generelt:

- Hvis Venstre satt med makta, ville vi heller ha brukt seks milliarder på tog, i hvert fall hvis det viser seg at det ikke er behov for en ytre ringveg, sier partilederen, og peker blant annet på målsetningen om at mer gods skal fraktes på tog og båt.