Sørnett

Ikkje berre ein måte å ferie påske på

Vasiljikatedralen i moskva Bilde av Julius Silver fra Pexels

Vasiljikatedralen i moskva Bilde av Julius Silver fra Pexels

Påske finnest i fleire religionar, men kva med dei uten noko religion. I denne artikkelen kan du lese litt om korleis forskjellige livssyn feirar påske over heile verden

Publisert:

For meste parten av Norges befolkning er påske ein høytid for å minnast om kristi lidelse, død og oppstandelse. Den kristne påskefeiringa består av palmesøndag som skal minnes om jesu inntog til Jerusalem. Ridande på eit esel ble Jesus hyllet ved å strø palmegreiner på veien for å ære han. Torsdagen etter palmesøndag er skjærtorsdag som skal minnes om da jesu spiste påskemåltidet med sine disiplar og innstifta nattverden. Så kommer langfredag som feires til minne om Jesu død. Påskeafta er kvelden før påskedag som blir ofte feiret med lyssermoniar. Til sist kommer påskedag som er dagen da Jesus skal ha stått opp i frå dei døde, påskemorgons gudtjeneste er sett på som det store høgdepunktet i kirkens påskefeiring som er for å minnast då kvinnene kom for å stelle Jesu legeme og fant grava tom.

Påske i den ortodokse kirke
Den ortodokse kirke er namnet for dei vanlige østlige ortodokse kirkesamfunna

. Ortodoks betyr rettruande og betraktar seg sjølv som voktaren av den rette lære og dermed den rette kirke. I dei ortodokse kirke blir påske forbredt med 55 dagars faste, som vil sei at dei truande, kun spis vegetarisk mat. i sjølve påskeuka har dei daglige lange gudstjenestar kor dramaet rundt påska følgast tett. På likheit med den norske kirke minnast dei kristi oppstandelse, men gjennom ein midnattliturgi på påskeafta etter dette blir fasten brytt og dei truande går heim til eit festmåltid. Det er ein av det mest krevande markeringa innan for denna religionen og er dermed stor variasjon for fastepraksis siden kirken aksepterar at ikkje alle klarer å overholde veldig strenge fastereglar.

Kva tenkar ein ateist om påske, les meir her

Pesach
Pesach er den jødiske påskeferinga oversatt i fra hebraisk er pesach enkelt sagt påske, dette er den eldste jødiske festen. Det er både ein nasjonal fest, ein jordbruksfest og ein familiefest som feirast 7 til 8 dagar kvart år. Festen blir kalla vårfesten eller de usyrede brøds fest. De usyrede brød er store flate kjeks som er berre laga av mjøl og vatn, jødene spiser det gjennom heile påske veka i staden for vanleg brød, til minne for utreisa i frå egypt som skjedde så raskt at brøda ikkje rakk å heve og måtte bakast i all hast. Husmødrene setter også i gang vårrengjøringa der dei fjerner alt anna brød i frå huset og støv blir tørket i alle skuffer og skap. Dei brukar også eit eige bestikk som berre brukast i seder som er påskemåltidet og betyr orden, fordi alt går i ein bestemt rekkefølge. På bordet har dei matza som er det usyrede brødet, begerane til dei fire  beger med vin jødene pliktar å drkke for å velsigne festen og levande lys og salt. For å minnast forfedrene i egypt dyppar dei persille i saltvatn. For å minnast slaveriet dyppar dei bitre urtar i ein fruktblanding som symboliserer murblandingen i Egypt, kor dei arbeida som slava og bygde for egytarane.