Sørnett

AP: Nei til utvidelse av vindpark

Skorveheia Vindkraftpark. FOTO: Norsk Vind AS

Skorveheia Vindkraftpark. FOTO: Norsk Vind AS

Norsk Vind AS har søkt om å øke effekten på vindturbinene på Skorveheia i Flekkefjord kommune. Fylkesrådmannen i Agder anbefaler at Norsk Vind AS får denne tillatelsen, men Arbeiderpartiet er skeptiske.

Publisert:

Nrk Sørlandet kan i dag 28.1. melde at Arbeiderpartiet går i mot en utvidelse av vindkraftparken på Skorveheia. Det er Norsk Vind Skorveheia AS som har hatt konsesjon til å bygge og drive vindkraftparken i Flekkefjord kommune siden 2015. Utvidelsen det nå er snakk om er å øke turbinhøyden fra 135 til 200 meter, og den omfatter også en mindre endring av tilkomstveier og trasé for kraftledningen inn til Midtfjellse koblingsstasjon. Utvidelsen vil øke kraftparkens effekt fra 36 MW til 45 MW.

Det var den 27.11.19 at Norges Vassdrag og Energidirektorat sendte ut høring, og konsesjonen skal behandles i Fylkesutvalget i dag. I sin innstilling mener fylkesrådmannen at samfunnsnytten ved økt produksjon av fornybar energi veier opp for de økte negative konsekvenser i forhold til synlighet/landskap, skyggekast og fugl.

John Amund Lund, prosjektleder i Norsk Vind AS, sier at det ikke er snakk om økning i antall vindturbiner, men øke effekten i hver enkelt turbin. Han sier videre at Norsk Vind AS har konsesjon til å bygge mellom 8 og 18 vindturbiner på Skorveheia. Norsk Vind AS har i dag fire vindparker i drift i Norge og ytterligere elleve andre under bygging/utvikling, ifølge deres egen nettside.