Sørnett

Erfarne og framtidige medisin og helsefagarbeidere snakker ut om aktiv dødshjelp.

Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: Eirik Rognaldsen

Sørlandet sykehus Kristiansand. Foto: Eirik Rognaldsen

Debatten om aktiv dødshjelp går igjen i Norge. Her sier erfarne og framtidige medisin og helse- og omsorgsarbeidere hva de mener om aktiv dødshjelp.

Publisert:

-Jeg synes det burde vært lov. Jeg tenker at hvis jeg følte at jeg ikke hadde et verdig liv og ikke kunne gjort noe som ga meg noe verdi ville jeg følt meg som ingenting. Sier Sara Martinsen. Eirin Larssen.

De framtidige sykepleierne er enig i at aktiv dødshjelp er noe de støtter og ønsker at skal være mulig i Norge for de som er i smerte og virkelig ønsker en avslutning.

- Det burde jo absolutt ikke være noe man burde få innvilget på impuls. Mange som har vært i ulykker vil jo heller ha det bedre av å venne seg til en ny livsstil enn å avslutte livet, men går man med masse smerter burde de få det som de ønsker. Jeg synes ikke det er bra at folk holdes på pinebenken.

Sykepleierstudentene vegrer seg når de får spørsmål på om de selv ville utøvd aktiv dødshjelp når de er ferdig utdannet og om dette skulle bli lovlig i Norge.

- Jeg tror det hadde vært veldig vanskelig å måtte utøve dette, spesielt forholdet til de pårørende ville jo bli veldig vanskelig, men det er jo ikke veldig lett å se på noen som har det veldig vondt heller. Det er da kanskje bedre å hjelpe dem med en verdig død heller enn å fortelle dem at de må sitte med smertene sine til smerten tar dem. Sier Eirin.

[img198890_2LM]

-Kliniske etikkomité Kristiansand er mot aktiv dødshjelp, på samme måte som Legeforeningen og World Medical Association. Leger skal ikke utføre aktiv dødshjelp eller assistert selvmord. Det å avslutte eller ikke sette i gang hensiktsløs behandling er ikke å regne som aktiv dødshjelp.

Dette sier Olav Søvik som er leder for klinisk etikkomité Kristiansand, komiteen har et annet helt annet syn på aktiv dødshjelp og mener alternativene som praktiseres i Norge i dag er langt med etisk riktige.

-KEK mener at optimal lindrende behandling og pleie og terminal sedering i stor grad vil redusere behovet for aktiv dødshjelp. Terminal sedering kan i mange tilfeller være et godt alternativ til aktiv dødshjelp. Erfaringsmessig er det slik at pasienter ønsker ikke primært å dø, men å unngå svært smertefulle dødsleier. Det kan avhjelpes med lindrende sedering.

I behandlingssammenheng har han selv ikke vært utsatt for pasienter som ønsker aktiv dødshjelp, men han har sett sin del av alvorlig syke pasienter. Det store problemet i intensivbehandlingen er at man ofte ikke på forhånd kan vite sikkert hvordan det vil gå med pasienten mener han.

-Jeg har hatt pasienter som ikke har ønsket å leve på grunn av slike plager, men vi har funnet andre løsninger enn aktiv dødshjelp. Primært optimalisering av lindrende behandling, i ekstreme tilfeller også lindrende sedering. Noen alvorlig syke pasienter som ikke har vært døende, men som har klart seg gjennom en krevende intensivbehandling har i ettertid gitt utrykk for å sette pris på å være i live, selv om de har opplevd behandlingen som tøff. Andre pasienter har ikke overlevd en krevende intensivbehandling, dette er vanskelig fordi de da har vært påført tøff behandling som ikke førte frem.

De unge sykepleierstudentene mener at om aktiv dødshjelp skulle bli lovlig i Norge ville dette kreve et stort fokus på psykisk trening i deres studie og ved norske sykehus og pleieinstitusjoner, Søvik mener aktiv dødshjelp ikke er nødvendig i Norge.

-Dersom det medisinske fagfelt gjennomfører optimalt lindrende behandling og optimalt lindrende sedering, vil ønsket om aktiv dødshjelp bli sterkt redusert eller falle bort. Fra et behandlersynspunkt er det vanskelig å se for seg at vi både skal ha rollen som de som skal lindre å forsøke å redde liv, og på samme tid være de som aktivt skal ta liv.

[img198890_3LM]

Fagleder ved Sørlandet sykehus Per Engestad tror ikke aktiv dødshjelp kommer til å bli lov i Norge og mener at legene bør bli bedre på å lindre smertene til pasienter som lider for å stilne debatten.

-Det virker for meg som at denne debatten tas opp minst en gang i året. Dette tror jeg er fordi vi ikke har klart å hjelpe pasientene godt nok. Det er i dag mange pasienter som sliter med psykiske lidelser, angst og depresjon da må legene gå inn å effektivt hjelpe til med å lindre disse kvalene. Jeg tror det går an å lindre smertene til de fleste pasientene ganske bra, kanskje ikke helt, men ganske bra. Et godt system for lindrende sedering er langt bedre enn et system hvor leger skal ta liv.

Han mener sterkt at systemet vi har i Norge og den passive dødshjelpen som praktiseres ved norske sykehus er god nok, når den anvendes riktig og ikke misbrukes.

-Sedering bør kun skje når man har prøvd alle flaskene på hyllen, gjerne to ganger, og dette ikke bærer frem. Her tror jeg at det jukses litt, metoden er akseptert og anerkjent, men blir misbrukt når man ikke har prøvd alle krukkene på hyllen først, dette skjer og jeg synes det er kvalitativt dårlig. På andre siden må vi også bli bedre til å stoppe i tide, jeg tror at også her kan vi bli flinkere til å ikke heie fram enhver behandling.

 

Mer om aktiv dødshjelp kan du lese her.