Sørnett

15-åring dømt for vold mot politi

En ung mann ble i Kristiansand Tingrett dømt for ni straffbare hendelser, blant annet fire tilfeller av vold og trusler mot polititjenestemenn. Nå venter fengsel i ett år og to måneder.

Publisert:

15-åringen, som ikke er tidligere straffedømt, er nå blitt dømt for hendelsene som strekker seg fra juni til desember 2018. Sakene gjelder blant annet uprovosert vold mot en annen person, og fire tilfelles av vold og trusler mot polititjenestemenn.

Filmet voldshendelsen

I starten av juni 2018 ble den unge gutten pågrepet av politiet og bragt inn til politistasjonen. Bakgrunnen for pågripelsen var mistanke om en voldshendelse og at tiltalte for politiet fremstod svært beruset. Den unge gutten strittet imot pågripelse og under innbringelse til politistasjonen. Han kom med trusler til politibetjentene om å oppsøke dem privat og ville huske ansiktene deres til senere.

Han er også dømt for en hendelse i oktober, hvor han skal ha skallet ned, og slo en annen person, hvor volden var uprovosert. En tilstedeværende filmet deler av voldshendelsen. Av filmen fremgår at 15-åringen er pågående og forsøker å slå flere ganger og treffer en gang i ansiktet med knyttet hånd. Han erkjenner straffeskyld for slaget, men benekter å ha skallet. Retten mener at forklaringen bærer preg av at han forsøker å begrense sin egen skyld ved kun å erkjenne det som fremgår av filmopptaket.

[faktaboks]

Får ikke betinget fengselsstraff

Under straffutmålingen har retten kommet frem til at gjennomføringstiden bør settes til ett år og to måneder, og at han skal bli dømt i samsvar med tiltalebeslutningene til ungdomsstraff. 15-åringen fremstår med et særlig behov for tett oppfølging over tid.

Retten har ikke funnet grunnlag for å anvende betinget fengselsstraff. Til det er de straffbare forholdene samlet sett for alvorlige og virkningene av truslene for tungtveiende.

Dommen er enstemmig.