Sørnett

Fremtidens dialogpiloter

Daglig leder i Kirkelig dialogsenter, Hanna Barth Hake. FOTO: Privat.

Daglig leder i Kirkelig dialogsenter, Hanna Barth Hake. FOTO: Privat.

For å oppnå en god religionsdialog, er det viktig å starte i ung alder. Dialogpilotene er et kurs som har som mål å utdanne unge mennesker til å bringe videre kunnskap og informasjon om religioner.

Publisert:

Utdanningsprosjektet er for unge voksne fra alderen 19-30 år, og foregår på Det Teologiske fakultet i Oslo. Når man er ferdig med kurset, drar man ut til skoler og ungdomsmiljøer rundt om i østlandsområdet og gjennomfører tros- og livssynsdialoger gjennom verksteder.

Kurset gjennomføres for tredje gang i år, og en av kurslederne, Hanna Barth Hake, forteller at de har fått veldig gode tilbakemeldinger fra skolene. Hun opplever at de lykkes med det de vil få frem via kurset. 

- Dette er noe skolene har behov for, og det legges til rette for samtaler. Målet er å gi ungdommen en forståelse av hva religion er, og vise at å være religiøs er en helt naturlig del av å være menneske, sier Hake.

Kurset skal blant annet være med å forebygge fordommer rundt religioner som er sterkt utsatt for hets i samfunnet. En undersøkelse fra HL-senteret i 2017, viser dramatiske tall om synet på muslimer og jøder i Norge. 1 av 4 ville ikke ha muslimske naboer. Dette synes Hake er urovekkende.

- Jeg har hørt historier om enkelte som føler seg uglesett, og det syns jeg er trist. Det er et stort problem som vi må ta på alvor, opplyser Hake.

Selv om dialogpilotene har fått gode tilbakemeldinger, avhenger framtiden av om de får nok midler til å gjennomføre det videre.  Kurset er en egen forening som er eid av kirkelig dialogsenter, Human-etisk forbund og tre muslimske organisasjoner.