Sørnett

- Må slå opp i bibelen for å gjennomføre

- Vi bruker den digitale undervisningen som en reserveløsning for elevene som av ulike grunner ikke kan møte opp fysisk, sier kateket Live Lunde Gjedrem i Sønge menighet. Foto: Jon Kåsa

- Vi bruker den digitale undervisningen som en reserveløsning for elevene som av ulike grunner ikke kan møte opp fysisk, sier kateket Live Lunde Gjedrem i Sønge menighet. Foto: Jon Kåsa

Søgne menighet tilbyr digital undervisning til kommende konfirmanter som ikke kan møte i obligatoriske timer i menigheten.

Publisert:

Det gjør at alle kan konfirmere seg, til tross for ulike utfordringer som gjør det vanskelig å møte opp i undervisningstimer ukentlig i menigheten.

Kateket Live Lunde Gjedrem i Søgne menighet er glad for å ha en digital mulighet. Hun skryter av opplegget som Sjømannskirken utviklet for Norske menigheter i 2010.

- Det er mange og gode oppgaver med forskjellige temaer som elevene må bruke bibelen for å kunne klare å svare på, sier Lunde Gjedrem.

Hun setter også pris på at det er åpne spørsmål som fører til refleksjon blant ungdommene som skal konfirmeres.

- Det er spørsmål om ungdommens mening, tro og tvil rundt Jesus og Gud som gjør at elevene må reflektere og tenke seg godt over svarene sine, sier Lunde Gjerdrem.

- Mye arbeidstimer

Kateketen mener at det absolutt ikke er lettere å gjennomføre undervisningen på nett, enn undervisningstimene i menigheten.

- Det må legges ned mye arbeidstimer. Mye mer enn ukentlig undervisninger i menigheten. Jeg er streng med å godkjenne svarene. Det holder ikke å skrive rett fra nettet, man må bruke egne ord. Svarene skal også bære preg av mye refleksjoner blant de ulike temaene, sier Lunde Gjedrem.

- Kan ikke erstatte det sosiale

Kateketen legger til at selv om den digitale opplæringen er bra for ungdommens refleksjon rundt tema som tro, tvil og kristendommen, kan det likevel ikke erstatte verdien av fellesskapet og det sosiale ved å møte jevnaldere i menigheten hver uke.

- Tilbakemeldingene vi har fått fra de som tar nettkurset sier at de savner det sosiale ved å være konfirmant. Det er ikke like gøy å være konfirmant over internett. På samlingene våre blir man kjent med nye mennesker og ikke minst får man delta på leir. Det ville vært synd hvis timene i gruppene forsvant. Den sosiale gevinsten man får ved å være konfirmant i en gruppe er stor, sier Lunde Gjedrem.

Reserveløsning i Søgne

Fravær i konfirmasjonsundervisningen er noe som tidligere har ført til at 14-år gamle ungdommer ikke kan gå igjennom det tradisjonsrike overgangsritualet inn til de voksnes rekker i norske kirker. Det har vært problemer for ungdommer som trenger spesielle behov som sykdom, sosial angst eller mobbing.

Det er disse behovene som må være til stede for at elever skal få lov til å gjennomføre undervisningen digitalt hos Søgne menighet, ifølge Lunde Gjedrem.

- Den nettbaserte undervisningen bruker vi som en reserveløsning. Det er noe vi egentlig prøver å unngå. Jeg ønsker å ha så mange som mulig i gruppene, slik at det blir gode timer. Dersom det er vanskelig for en konfirmant å møte opp, tar vi en dialog med foreldrene for å diskutere en løsning for den individuelle konfirmanten. Det er ikke en god nok grunn hvis en ungdom bare er lat og ikke har lyst til å møte opp. Det som er bra med den nettbaserte løsningen er at alle, uansett utfordringer, har mulighet til å gjennomføre konfirmasjonen, sier Live Lunde Gjedrem.