Sørnett

Få tilfluktsromsplasser i Froland

Driftssjef på Bøylefoss kraftstasjon i Froland, Jan Roald Evensen måtte bruke mye makt på å få opp den gamle døra inn til tilfluktsrommet. FOTO: Raymond Andre Martinsen.

Driftssjef på Bøylefoss kraftstasjon i Froland, Jan Roald Evensen måtte bruke mye makt på å få opp den gamle døra inn til tilfluktsrommet. FOTO: Raymond Andre Martinsen.

Har du noen gang tenkt på hvor du skal søke tilflukt ved en krise eller krig? I Froland kommune har tilfluktsrommene kun plass til 945 av snart 6 000 innbyggere. Men få kjenner til hvor de aktive tilfluktsrommene er.

Publisert:

[gallery type="slideshow" link="none" columns="1" size="large" td_select_gallery_slide="slide" ids="179202,179203,179958,179204,179205,179206,179960,179264,179207,179262"]

-Nå skal jeg prøve å dra opp døra, den er veldig rusta.

Driftssjef på Bøylefoss kraftstasjon, Jan Roald Evensen, må bruke mye makt på å få opp den rustne døra inn til det gjengrodde tilfluktsrommet fra andre verdenskrig. Som ligger et steinkast fra kraftstasjonen.

- Sånn, da tenker jeg du kan se inn, sier Evensen og kikker inn i det mørke tilfluktsrommet.

Inne venter mørke og litt kulde på oss i sommervarmen.

- Nå er vi inne i  forkammeret til selve tilfluktsrommet. Nå har vi den første rustne inngangsdøra bak oss, så kommer det en ny kraftig rusta ståldør inn til hoved tilfluktsrommet, sier Evensen.

Hvor mange tror du det kan være plass til her inne?

- Tja. Hvis det er kort tid og de må stå oppreist, så kan det stå mange her inne. Det kan fort stå 40-50 mann stabla inni her for en kort periode. For en lengre periode tror jeg ikke at det burde vært så mange her, sier Evensen.

Kun en rusten bjelle og en parafinlampe står igjen på en hylle i det ikke lenger aktive tilfluktsrommet på Bøylefoss. Ifølge Sivilforsvaret.no finnes det i dag 25 000 aktive tilfluktsrom i Norge, som til sammen har plass til 2,5 millioner mennesker.

[img179171_2RM]

Aktive tilfluktsrom i Froland

Hvor mange aktive tilfluktsrom det finnes i Froland i dag, er berdskapskoordinator i Froland kommune Ole Tom Tjuslia ikke helt sikker på.

- Jeg er litt usikker, men jeg har prøvd å få en oversikt. Men min erfaring er at når jeg prøver å finne fram i de åpne kanalene vi har, f.eks. DSB (direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap og sivilforsvaret).  Så opplever jeg det som litt vanskelig tilgjengelig, sier han.

Kun ett offentlig tilfluktsrom i Froland

En som vet hvor mange tilfluktsrom det finnes i kommunen, er sivilforsvarsinspektør Jon Dørmenen fra Sivilforsvaret.

- Det finnes ni tilfluktsrom i Froland kommune, sier han.

Av disse er et offentlig og åtte private tilfluktsrom som til sammen skal gi dekning til cirka en sjettedel av befolkningen.  Det offentlige tilfluktsrommet er i en 40 år gammel gymsal og her skal det være plass til cirka 400 personer ifølge Dørmenen. Men dette tallet reagerer beredskapskoordinator Tjuslia på.

- Min vurdering er at det er uforsvarlig for jeg sammenholder det med planer vi har gjort for den sivile beredskapen når det gjelder evakuert å pårørende senter. Som ikke har med en krigssituasjon å gjøre, men f.eks. i forbindelse ekstremvær og slikt som gjør at det er behov for å evakuere folk.  Så operer vi da med mye lavere anslag nettopp fordi vi snakker om heldøgns forpleining. Som jeg går ut ifra er realiteten i et tilfluktsrom, sier han.

[gallery type="slideshow" link="none" columns="1" td_select_gallery_slide="slide" ids="179395,179390,179391,179393,179394,179392"]

Dørmenen forteller at tallet 400 er beregnet ut i fra generell tilfluktsromsplass.

- De tallene jeg hadde for hånden, da. Jeg må i isåfall få verifisert dem, sa 400. Man regner her 0,6 kvm (60 cm) per tilfluktsromsplass. Så det er ikke noe god plass i noe som helst tilfluktsrom, sier Dørmenen.

Er det nest største tilfluktsrommet i Froland revet?

[img179171_3RM]

Det største private tilfluktsrommet i Froland har plass til 130 personer og er i det som tidligere var Blakstad Videregående skole, men den siste tiden har det vært rivingsarbeid på eiendommen som tilfluktsrommet skal være på. Store hauger med grus og stein ligger strødd rundt bygningsruinene, mens en gravemaskin jobber med å rive en del av den gamle skolen.

Har det gamle tilfluktsrommet på Blakstad VGS blitt revet?

- Nei, det står her allikevel. Jeg sa feil til deg da du spurte meg om de var revet. For jeg trodde det var revet, for vi har fått rivningstillatelse fra kommunen, og satt i gang med rivingen. Men nå viste det seg at de har spart tilfluktsrommet, for det var litt tungt å rive. Så det har stått inntil nå, da har vi sakt at da får det stå til vi får en avklaring på det, sier Åge Nystøl som er styreleder i NAPO AS som eier eiendommen tilfluktsrommet står på.

- Planene er å rive det og sette opp blokker og flermannsboliger på eiendommen, sier han.

Har dere fått søkt om å slette tilfluktsrommet?

[img179171_4RM]

- Nei, vi har ikke det, sier Nystøl.

Har dere tenkt å gjøre det?

- Det kan godt være at det ender med det. Vi har trodd at det  har vært et overflødighetsrom nærmest, ikke et bomberom (tilfluktsrom). For det så ikke ut som det var brukt som det heller. Det stod noen gamle senger og noe dill og dall der nede, jeg vet ikke hvordan det var med dører og sluser og det der. Det har ikke vært i våre tanker å sjekke opp i det egentlig. Men vi får ha en dialog med DSB om det, så får vi se hva det kommer ut av det. Hvis de mener vi bør søke om å slette det, så gjør vi jo det, sier Nystøl.

Må søke om sletting før riving

Hvis et tilfluktsrom skal rives, må det søkes om å bli slettet. Blir søknaden godkjent av Sivilforsvaret, er det ikke lenger tilfluktsromsplikt i bygget. Det vil si at man ikke lenger trenger å vedlikeholde rommet som et tilfluktsrom, og da kan det rives.

[img179171_5RM]

-  Dersom bygget skal rives totalt på en eiendom som har et tilfluktsrom. Altså at det ikke står stein på stein igjen, så vil tilfluktsromsplikten for det bygget falle. Det er fremdeles søknadspliktig, altså man skal søke om rivingstillatelse. Men avgjørelsen vil, ved en total riving, være at tilfluktsromsplikten for det konkrete bygget faller, forteller Dørmenen fra Sivilforsvaret.

- Burde vært flere tilfluktsrom

Tilbake til Evensen i det gamle tilfluktsrommet på Bøylefoss. Han mener at det burde vært flere tilfluktsrom, og at informasjonen om hvor man kan finne de, burde vært mer tilgjengelig.

- Det burde vært flere og det burde vært opplyst om. Men om dette tilfluktsrommet er tilfredstillende i forhold til antall folk i bygda, skal jeg ikke begi meg ut på å kommentere. Men jeg synes absolutt at det burde vært flere tilfluktsrom, sier han.

Bunkere og andre dekningsrom kan brukes under en evakuering selv om det ikke er et registrert tilfluktsrom, mener Dørmenen.

- Det vil i såfall ikke være et tilfluktsrom som er registrert hos oss som tilfluktsrom. Men samtidig så er det klart at en bunker eller et dekningsrom av et eller annen slag, meget vel vil kunne fungere som en form for beskyttelse for dem som måtte søke dit. Graden av beskyttelse vil variere i forhold til tilstanden på bunkeren eller dekningsrommet,  sier han.

Derfor vet få hvor de kan finne nærmeste tilfluktsrom

[img179171_6RM]

Det er ikke planlagt å bygge tilfluktsrom i Froland i nærmeste fremtid, ifølge Tjuslia. Han forteller videre at kommunen ikke jobber med å informere innbyggerne om hvor de kan finne tilfluktsrommene.  Dette er noe han mener er Sivilforsvarets oppgave. Dørmenen fra Sivilforsvaret mener på sin side at dette er en delt oppgave mellom kommune og sivilforsvaret. Tjuslia mener at folk uansett vil søke informasjon i en krise, og at det derfor ikke er noen hensikt i at de får vite det nå i fredstid.

- Jeg tenker at målet er vi skal leve i fred og fordragelighet i fredstid. Men jeg tror at  det hører med til det å være menneske det å ta ansvar for sin egen selvoppholdelsesdrift. Så det å sørge for at man blir informert, det vil folk gjøre. De vil skaffe seg den informasjonen de trenger. Den tiltroen har jeg til folk, det er mitt prinsippielle syn på det. Men jeg tenker at det er viktig når det inntreffer en situasjon,  så er det det offentlige, som Sivilforsvaret bistått av kommunen, så har vi et ansvar for å organisere det så det ikke oppstår panikk. Det er det viktigste, sier han.

Så det er ikke noe behov for at folk tenker på dette nå, og vil bli informert hvis det skjer noe?

- Ja, vi skal ha prosedyrer på det, avslutter Tjuslia.

Hør minidokumentaren her: