Sørnett

Sykehuset utvider akuttmottaket med brakker

Per W. Torgersen legger ikke skjul på at akuttmottaket har for liten plass. Foto: Maren Kinck

Per W. Torgersen legger ikke skjul på at akuttmottaket har for liten plass. Foto: Maren Kinck

Det planlagte modulbygget vil være på to etasjer, hvor hver etasje er på 200m². Dette skal stå ferdig i juli.

Publisert:

 

Modulbygget vil inneholde kontorer, undersøkelsesrom, møterom, lager og venterom. Per W. Torgersen forteller at akuttmottaket trenger større plass, og selv modulbygget vil ikke være nok.

- Dette er et krisetiltak, sier han.

Dagens tilstand ved akuttmottaket vil for de aller fleste pasientene føles god, da alle pasientene vil bli godt ivaretat

t, men samtidig kan lokalet føles trangt og overfylt.

- For pårørende kan det virke kaotisk, forteller Torgersen.

Mangel på plass i dagens lokaler byr på utfordringer for de ansatte. I forhold til størrelsen på lokalet er det for mange pasienter, og arbeidsforholdene blir vanskeligere. Utfordringene ved taushetsplikten er noe Torgersen kommenterer.

- Ettersom akuttmottaket er trangt vil det bli vanskeligere for pasienter å kunne åpne seg for en lege, da det kan sitte en annen pasient og lege like ved.

Et modulbygg vil derfor være med på å legge til rette for gode arbeidsforhold, og det vil bli enklere for de ansatte å skjerme pasientene.

- Pasientene vil bli ivaretatt respektfullt og individuelt,  sier Torgersen.

Leder ved akuttmottaket, Benedicte Severinsen, forteller at dagens situasjon til tider er kaotisk og uforsvarlig. Modulbygget vil sørge for at de ansatte får muligheten til å undersøke pasientene raskere og at de kan skjerme pasientene bedre fra den øvrige aktiviteten i akuttmottaket.

Akuttmottaket i dag har ikke plass til alle pasientene som kommer,  og noen vil derfor oppleve at de må ligge utenfor rommene og at sitteplass mangler. Nytt lokale har derfor mye å si. Området vil både bli skjermet og bedre, og pasientene vil få det bedre.

- Hvordan pasientene har det, har mye å si for hvordan de ansatte har det, forteller Severinsen.

Modulbygget skal ha en kvalitet som er like god som rom ved sykehuset, og de stiller strenge krav til hygiene. Selv om modulbygget kun skal være midlertidige, står leiekontrakten på 10 år, da problemer kan oppstå underveis.

- Vi har ambisjoner om å bygge et stort, nytt akuttmottak innen 2025, sier Torgersen.

Modulbygget vil bli produsert ferdig, og det eneste som gjenstår å bli gjort, er grunnmuren. Bedriften som har fått tilbud om å arbeide med dette, er RContainer AS. De vil ha frem til neste uke med å eventuelt klage eller signere kontrakten.

 

[img174061_2LM]

 

 

[img174061_3LM]